Partizánske chodníčky v Petrovciach


//Partizánske chodníčky v Petrovciach

V dňoch 7.- 8. augusta 2021 sa v obci Petrovce, v okrese Vranov nad Topľou, konal 48. ročník spomienkovej slávnosti „Partizánske chodníčky“ pri príležitosti 77. výročia SNP.

 Podujatie sa začalo v sobotu už tradičným „Behom vďaky“ na Duklu a späť a  vo večerných hodinách premietaním historických vojnových filmov na lúke pod Lysou. Nasledujúci deň pokračovala slávnosť pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku 1. Partizánskeho letiska na území Slovenskej republiky. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil predseda MS Marián Gešper, predseda SZPB Pavol Sečkár s delegáciou, starosta obce, prednosta Obvodného úradu, predsedovia ZO SZPB, členovia Ústrednej rady SZPB a iní významní hostia. Po pietnom akte nasledovalo oficiálne otvorenie slávnosti na lúke, kde dorazila aj skupina „Bežcov vďaky“. Nasledovali príhovory významných  hostí a slávnosť pokračovala kultúrnou časťou, v ktorej sa odprezentovali mnohé folklórne ľudové telesá, napr. FS Oblík, ľudová hudba Verbonk, Vranovskí heligonkári a iní. Podujatie oživili aj zoskoky parašutistov a vo veľkej miere aj výstava výzbroje, výstroje a vojenskej techniky z obdobia 2. svetovej vojny, ktorú zabezpečil Hencovský oddiel Gvardija, pôsobiaci pri MO MS Hencovce, ktorej členovia sú zároveň aj členmi ZO SZPB Vranov nad Topľou 1. V závere prebehlo zlosovanie tomboly s hodnotnými cenami.

Obec Petrovce je známa tým, že nad obcou mal štáb partizánsky zväzok Čapajev.  Nemecké vojská sa snažili obkľúčiť ich a zlikvidovať, no občania obce sa všemožne snažili poskytovať pomoc. Ako odveta Nemcov za pomoc partizánom obec Petrovce 7. septembra 1944 vypálili. Na Slovensku bolo vypálených vyše 110 obcí a tisíce zavraždených nevinných starcov, deti a žien.

Autor: Mgr. Jana Gešperová

2021-08-27T12:16:59+00:0027 augusta 2021 |Prešovský kraj|
X