Po stopách dejateľov Turca


//Po stopách dejateľov Turca

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Lučenci zorganizoval dňa 7.10.2023 exkurziu na sever Slovenska do okolia Martina na miesta, kde žili a pracovali dejatelia, na ktorých nezabúdame a ctíme si ich pamiatku.

Exkurzie sa zúčastnilo 42 účastníkov, ktorí boli plní očakávaní návštevy pre nich nových nepoznaných miest. Cestu a miesta návštevy zorganizovali  dvaja členovia výboru MO MS v Rimavskej Sobote. Prvá zastávka bola v obci Mošovce, kde sa nachádza rodný dom Jána Kollára, v ktorom je dnes múzeum.  Lektorka oboznámila prítomných so životom tohto významného básnika, spisovateľa, politika, kňaza a zberateľa ľudovej slovesnosti. Narodil sa 29.7.1793 a tohto roku si pripomíname 230. výročie jeho narodenia. Zomrel ako radca na cisárskom dvore vo Viedni. V roku 1904 boli jeho ostatky prevezené do Prahy a uložené na Olšanskom cintoríne. Jeho báseň Slávy dcéra vznikla z veľkej lásky k slečne Františke, ktorú si po sedemnástich rokoch vzal za manželku. Na neveľkom, ale peknom námestí v Mošovciach stojí jeho socha v nadživotnej veľkosti, ku ktorej účastníci exkurzie položili venček.

Druhá zastávka bola  v neďalekej obci Blatnica a tu bol položený venček do okna domu, v ktorom žila Izabela Textorisová, prvá žena botanička, ktorú ako uznávanú odborníčku si váži celá botanická obec a jej botanické dielo je veľkým prínosom do slovenskej vedy. Na jej počesť Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pomenovala planétku. V obci Blatnica bola poštárkou a venovala sa aj práci v ženskom hnutí. Roku 1996 boli vydané dve poštové známky s jej portrétom. Jej busta je osadená v Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote.

Tretie zastavenie bolo v obci Necpaly, kde pôsobí  Miestny odbor Matice slovenskej. Členovia odboru v osobe jej predsedníčky pani Bartkovej a historika pána Mikulu sa ujali role sprievodcov po pamätných miestach. V strede obce je umiestnená pamätná tabuľa venovaná Márii Hrúzovej – matke básnika Alexandra Petroviča. Okrem štyroch kaštieľov a kostolov zo 17. storočia sa nachádza v obci Obecné múzeum – Notariát v Necpaloch, ktoré bolo slávnostne otvorené v roku 2009 za prítomnosti zástupcov Matice slovenskej. Múzeum bolo zriadené vďaka iniciatíve a myšlienke rodiny dr. Hanzlíka, ktorá poskytla na jeho vytvorenie nielen priestor, ale aj vystavené exponáty zobrazujúce život našich predkov. V areáli Dolného kaštieľa sa nachádza pamätník Jurajovi Lahnerovi, jednému z generálov uhorskej revolúcie v roku 1848, ktorý pomáhal mladým štúrovcom. Návštevníkom sa dostalo poďakovania zo strany matičiarov v Necpaloch, že z juhu Slovenska navštívili Turiec s jeho významnými obcami.

Štvrtá zastávka bola v Kláštore pod Znievom, v ktorom bolo založené prvé slovenské katolícke gymnázium. Vyučovalo sa v ňom v rokoch 1869 až 1874, kedy bolo násilne zatvorené. Dnes je tam diecézna knižnica Dr. Štefana Moyzesa.

Na spiatočnej ceste sa matičiari zastavili na mieste označujúcom stred Európy v obci Kremnické Bane. Exkurzia splnila svoj účel, účastníci, spevavá skupina, sa vracali domov plní dojmov a potešenia, s poznaním, koľko významných ľudí obohatilo dejiny Slovenska.

Mgr. Elena Nebusová, predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

 

2023-10-12T09:24:39+00:0012 októbra 2023 |Banskobystrický kraj|
X