Pocta Moysesovi – spomienka pri príležitosti 150 rokov od jeho smrti


//Pocta Moysesovi – spomienka pri príležitosti 150 rokov od jeho smrti

Štefan Moyses, významná osobnosť našich dejín, sformuloval tieto pamätné slová na zhromaždení MS v roku 1864: „Slepotu ale duševnú rozjasňovať, nevedomosť zaháňať, predsudky cúdiť, je bezprostredný účel Matice slovenskej. Skadiaľ vidno, že otázka Matice slovenskej je totožná s otázkou hodnosti ľudskej a všestrannom blahobyte celého národa slovenského. Ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí.

Aj tieto pamätné slová zazneli dňa 4. júla 2019 na spomienkovom stretnutí Pocta Moysesovi na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom. Spomienková slávnosť sa začala položením vencov a kvetov k soche Štefana Moysesa. Na slávnosti boli prítomní čelní predstavitelia MS – prvý podpredseda MS Marek Hanuska, tajomník MS Viliam Komora, člen matičného výboru Jozef Piecka, člen KR MS BBSK Milan Rybársky, predstavitelia mesta, poslanci BBSK a poslanci MsZ Žiar nad Hronom, zástupcovia politických strán, občania mesta a, samozrejme, žiarski matičiari. Po položení vencov vystúpil s príhovorom pán Marek Hanuska, ktorý zdôraznil spoluprácu Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho pri založení Matice slovenskej. Slávnostnú atmosféru umocnila svojím vystúpením Mužská spevácka skupina SEKERA, hymnické a národné piesne v ich podaní sa rozliehali celým námestím.

Neskôr pietna spomienka pokračovala v Krypte banskobystrických biskupov v Kostole Povýšenia Svätého Kríža, mieste posledného odpočinku Štefana Moysesa. Prítomní sa poklonili jeho pamiatke položením venca, zapálením sviečok a krátkou modlitbou. Nápis v krypte vedľa miesta jeho odpočinku. „Tu odpočíva v pokoji najosvietenejší a najdôstojnejší Štefan Moyses, biskup banskobystrický, štátny tajný radca apoštolského cisársko-kráľovského veličenstva narodený 24. októbra 1797, vysvätený za biskupa 25. mája 1851. Zomrel 5. júla 1869 vo Svätom Kríži nad Hronom. Veľký charakterom, zbožnosťou, horlivosťou za Boha, milovaný svojím národom.“

Štefan Moyses žil a pôsobil v Žiari nad Hronom od marca 1851. V roku 1863 bol na čele matičnej delegácie vo Viedni. Stal sa spoluzakladateľom a prvým predsedom Matice slovenskej. Ako veľký ctiteľ slovenských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda vydal pri príležitosti tisícročného jubilea ich príchodu na Veľkú Moravu osobitný pastiersky list a pričinil sa o celonárodné oslavy tejto udalosti. Zaslúžil sa aj o uznanie 5. júla ako pamätného dňa príchodu solúnskych vierozvestcov na naše územie. Práve v tento pamätný deň 5. júla 1869 v kaštieli zomrel.

Žiarčania majú vo veľkej úcte tohto slovenského velikána. V roku 1955 bola odhalená pamätná tabuľa na Kostole Povýšenia Sv. Kríža, v roku 1987 bola v kaštieli, kde pôsobil, zriadená Pamätná izba. Na čelnej fasáde je pamätná tabuľa venovaná jeho pamiatke. Pomenovaný po ňom je aj Park Štefana Moysesa v ktorom sa nachádza pomník, ktorý mu bol odhalený v roku 1969 pri 100. výročí jeho úmrtia. Na Námestí Matice slovenskej sa nachádza jeho socha v nadživotnej veľkosti, jeho meno nesie aj Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa. Pamätná izba, ktorá sa teraz nachádza v priestoroch Mestského kultúrneho centra, bude opäť verejnosti sprístupnená v priestoroch kaštieľa po jeho rekonštrukcii.

Božena Mikulčíková,
MO MS Žiar nad Hronom

 

 

2019-07-19T10:09:32+00:0019 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X