Pocta Štefánikovi aj v Lučenci


//Pocta Štefánikovi aj v Lučenci

V nedeľu 26. júla 2020 si predstavitelia mesta Lučenec spolu so zástupcami Matice slovenskej pripomenuli 140. výročie narodenia astronóma, generála a politika, ktorý sa významne pričinil o vznik Česko-Slovenska, Milana Rastislava Štefánika. Slávnostná spomienka sa konala v parčíku pri kultúrnom dome Boženy Slančíkovej-Timravy, pri generálovej buste.

Tu treba spomenúť, že Štefánik bol s mestom Lučenec spojený tým, že tu bývala jeho teta a krstná mama Emília Fajnorová. Štefánik mesto aj viackrát navštívil a stretol sa tu so svojou rodinou.

S príhovormi na slávnosti vystúpili primátorka mesta Lučenec a zároveň poslankyňa Národnej rady SR Alexandra Pivková a vedúca Domu Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová, ktorá spomenula aj to, že Štefánikova rodina sa dobre poznala aj s Jozefom Miloslavom Hurbanom. S niekoľkými pesničkami vystúpili dievčatá z Detského folklórneho súboru Jánošík. Veľmi pekným a oživujúcim prvkom programu bol aj prelet niekoľkých ultraľahkých lietadiel s bannerom, na ktorom bolo meno generála M. R. Štefánika. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie do života knihy M. R. Štefánik a Lučenec, ktorej autormi sú Jozef Drenko a Janka Beráneková.

Podujatia na počesť Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnilo množstvo ľudí, čo súviselo aj s tým, že bezprostredne po jeho skončení bol spred kultúrneho domu odštartovaný Ipeľský beh, ktorého trasa viedla z Lučenca do neďalekej obce Rapovce.

Ladislav Kováčik

2020-08-13T14:38:00+00:0013 augusta 2020 |Banskobystrický kraj|
X