Prameňáčky v Samaritánke


//Prameňáčky v Samaritánke

Presne 8. marca, pri príležitosti MDŽ, spevácka skupina Prameň, ktorá pôsobí pod Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica, vystúpila so svojim programom pre klientov Samaritánky, n. o. Žarnovica. Toto zariadenie sociálnej starostlivosti si minulý rok pripomenulo už 20. výročie vzniku.

Na úvod sa slova ujala riaditeľka Smaritánky Júlia Hlavačková. Potom vedúca speváckej skupiny Anna Benčatová pozdravila všetkých prítomných so slovami: „My žienky prameňáčky prichádzame k vám s kytičkou piesní, aby sme potešili všetky ženské srdiečka pri príležitosti MDŽ.“

Vo svojom vystúpení zaspievali päť pesničiek: Sadla včielka na jablonku, Pod našim okienkom, Dnes si ja zaspievam, Za lesom a Idem po dedine. Po prvej pesničke sa prihovorila Margita Líšková, členka Prameňa, s týmito slovami: „Som žena, stvoril ma Boh z mužovho rebra, nie preto, aby mal vedľa seba, ale aby ma mal vo svojom srdci. Som žena – nič viac ale ani nič menej.“ Po druhej pesničke vedúca speváckej skupiny venovala prítomným ženám takéto prianie: Ako ten čas letí, už máme dospelé deti, dokonca aj vnúčence a niektorí aj pravnúčence. Zažili sme radosť, zažili sme žiaľ. Kde je naša mladosť? Čas ju odvial. My, ženy, sme vo veku, keď už nemáme počítať svoje roky, ale máme si plniť svoje sny, aby sme boli šťastné. Veď vek ženy nič neznamená, je to len číslo. Veď aj najkrajšie melódie zaznievajú zo starých a aj najstarších huslí.“ Na záver ešte predniesla M. Líšková básničku k MDŽ.

Po skončení vystúpenia si prameňáčky, spolu s klientami Samaritánky, ešte spoločne zaspievali tri pesničky: Pod horou, Horenka, horenka a Nebola som veselá. A keďže dvaja klienti oslavovali narodeniny, tak speváčky pridali aj Živió. A vtom prišla do Samaritánky vzácna návšteva – primátorka mesta Alena Kazimírová a jej zástupca Vladimír Černák s veľkou kyticou karafiátov, aby osobne zablahoželali všetkým ženám.

Spevácka skupina Prameň odchádzala zo Samaritánky s dobrým pocitom, že priniesla trochu svetla seniorom do ich dní poznačených chorobami.

Mgr. Anna Benčatová

Foto: Mgr. Júlia Hlavačková

Spoločne s klientmi a vzácnou návštevou

2024-03-12T15:25:14+00:0012 marca 2024 |Banskobystrický kraj|
X