Prešov nezabúda na Nezabudova


//Prešov nezabúda na Nezabudova

Dom Matice slovenskej v Prešove spolu so sabinovským Odborom Matice slovenskej, žiakmi 8. ročníka zo ZŠ 17. novembra v Sabinove pod vedením pani učiteľky Antónie Iľkivovej a evanjelickou farárkou Martou Ferjovou, si pripomenuli 206. výročie narodenia Bohuslava Timoteja Ignáca Nosáka – Nezabudova.

Bohuš Nosák – Nezabudov bol príkladom horlivého a zanieteného národovca, ktorý sa angažoval v redakcii Štúrových Slovenských národných novín a Orla tatranského. Literárne tvoril poéziu, prózu, cestopisy, preklady. Zúčastnil sa Slovanského zjazdu v Prahe a tiež revolúcie v rokoch 1848-1849, bol tajomníkom Slovenskej národnej rady.

Sabinov sa stal druhým domovom pre tisovského rodáka. Nezabudov bol mimoriadne vzdelaný, veľmi pracovitý, bytostne spätý so slovenským ľudom a jeho kultúrou. Svojou obetavou, nezištnou prácou a nesmiernou láskou k vlastnému rodu akoby držal prst na pulze slovenského národného života a literárneho úsilia, iniciátor viacerých celoslovenských národno-politických podujatí a podporovateľ všetkého, čo slúžilo prospechu národa, jeho kultúre a literatúre. Ako matičiar bol proti martinskej centralizácii a žiadal odstrániť z práce národovcov v Martine nevšímavosť a ľahostajnosť k požiadavkám drobného slovenského ľudu, vlastencov a spisovateľov z iných oblastí Slovenska.

Táto požiadavka je aj dnes výsostne aktuálnou a týka sa všetkých oblastí rozvoja Slovenska, teda jeho spoločenskej, duchovnej ale aj materiálnej úrovne, keďže Nezabudov zomrel vo veľkej chudobe.

Text: PhDr. Erik Germuška, PhD., Dom Matice slovenskej v Prešove

Foto: Mgr. Antónia Iľkivová

  

 

2024-02-29T10:47:03+00:0029 februára 2024 |Prešovský kraj|
X