Rodopisy obyvateľov Nového Klenovca a ich potomkov


//Rodopisy obyvateľov Nového Klenovca a ich potomkov

Myšlienka sa stala skutočnosťou …. Po štyroch rokoch vyhľadávania údajov z dostupných zdrojov, ich zdokumentovania a elektronického spracovania Miestny odbor Matice slovenskej v Králi v augustových dňoch r. 2022 vydal na CD nosiči publikáciu s názvom „Rodopisy obyvateľov Nového Klenovca na Podkarpatskej Rusi a ich potomkov“. Stalo sa tak aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Autorom myšlienky je náš rodák, Novoklenovčan Peter Turis. Sám  zrealizoval excerpciu a zdokumentovanie údajov. Oslovil pritom množstvo ďalších Novoklenovčanov žijúcich v rôznych častiach Slovenska so snahou získať čo najviac podkladov. Vzhľadom  na množstvo získaných a spracovávaných údajov  ich autor usporiadal do elektronickej databázy tak, aby publikácia bola dostupná bežnému užívateľovi (čitateľovi), tak mládeži ako aj starším.

Na CD nosiči sú umiestnené tri súbory. Úvod prezentuje históriu obce od jej založenia v roku 1827 a obsahuje aj metodické poznámky k využívaniu rodopisov. Ďalší súbor  obsahuje samotné rodopisy a  mená  osôb, ktoré sú zapísané v matrike narodených osôb a matrike sobášených osôb evanjelického cirkevného zboru a.v. v Novom Klenovci za obdobie 1886 – 1947 a v matrikách pokrstených, sobášených a zomretých osôb  od roku  1947 po súčasnosť.  Zároveň obsahuje mená osôb získané vlastným zisťovaním autora. Tretí súbor pozostáva zo   schematického plánu rozmiestnenia domov v obci Nový Klenovec s uvedenými menami a prímeniami ich obyvateľov. Cieľom autora Petra Turisa  ale aj Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi ako vydavateľa bolo zachovanie historicky relevantných údajov o Novoklenovčanoch a ich rodnej obci Nový Klenovec najmä pre ich potomkov. S pomocou CD   mladá generácia môže spoznať históriu svojich predkov a  dokáže získať informácie pre vytvorenie vlastného rodokmeňa.

Vydanie CD je venované 75. výročiu návratu obyvateľov obce Nový Klenovec na Slovensko, ktoré si v roku 2022 pripomíname. Nový Klenovec bol obcou s väčšinovou slovenskou enklávou na východe Československej republiky (1918-1939). Po pripojení Podkarpatskej Rusi k ZSSR v roku 1945 sa drvivá časť slovenských rodín (841 osôb) rozhodla opustiť rodnú dedinu Nový Klenovec a presťahovať sa do Československa. Tu bola väčšina Novoklenovčanov umiestnená do obcí v okolí Tornale na Slovensku. Dnes sú roztratení po celom Slovensku, ale i v zahraničí.

CD nosič  s publikáciou „Rodopisy obyvateľov Nového Klenovca na Podkarpatskej Rusi a ich potomkov“ vyšiel v  náklade 200 ks a záujemcovia ho môžu získať od septembra 2022 na adrese Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi (okr. Rimavská Sobota).

Ing. Zuzana Hrušková, členka MO MS v Králi

 

2022-08-04T09:24:04+00:004 augusta 2022 |Banskobystrický kraj|
X