Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Bardejove


//Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Bardejove

Prednášať povesť ako žáner je veľmi náročné. O to viac nás, organizátorov súťaže v prednese slovenských povestí, teší stúpajúci záujem súťažiacich o nášho Šalianskeho Maťka. Tento ročník sa uskutočnil 8. februára 2024 v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Celkovo svoje majstrovstvo predviedlo  na súťaži  39 prihlásených malých prednášateľov s titulom Šaliansky Maťko. Lebo každé dieťa vkladá svoje nadšenie, svoju vlastnú dušičku do prednesu, a to je to najdôležitejšie.

Čaro slovenských povestí z rôzneho kúta našej krajiny hodnotila trojčlenná odborná porota zložená z dvoch pedagogických a jedného nepedagogického člena, a to v troch kategóriách.

Ocenení v jednotlivých kategóriách si okrem diplomov odniesli aj hodnotné ceny, za čo patrí srdečná vďaka Matici slovenskej, Mgr. Martinovi Hájnikovi, riaditeľovi Členského ústredia MS.

Výsledková listina:

I. kategória (2.–3. ročník)

  1. miesto – Bianka Biľová
  2. miesto – Alina Kykynezhdy
  3. miesto – Ráchel Kramárová

Cena poroty – Adam Kačmár

II. kategória (4.-5. ročník)

  1. miesto – Zoja Peláková
  2. miesto – Natália Tomečková
  3. miesto – Juliána Dvorščáková

Cena poroty – Elena Juhásová

III. kategória (6.-7. ročník)

  1. miesto – Karolína Franeková
  2. miesto – Tatiana Žatkovičová
  3. miesto – Juraj Šarišský

Cena poroty – Petra Hnidenková

Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa bude konať v marci v Prešove. Záverom si dovolím poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o hladký priebeh súťaže. Organizátorom, pedagógom a v neposlednom rade talentovaným mladým recitátorom z Bardejova a jeho okresu, ktorí prijali výzvu súťažiť v prednese slovenských povestí Jozefa Cígera Hronského – Šaliansky Maťko.

Mgr. Gabriela Kaščáková, Dom Matice slovenskej Bardejov

 

 

2024-02-20T09:12:08+00:0020 februára 2024 |Prešovský kraj|
X