Slávnostná pripomienka 140. výročia úmrtia Jonáša Záborského


//Slávnostná pripomienka 140. výročia úmrtia Jonáša Záborského

Reč moja jasná bola: svojim slúžiť chcem!
Nie, nehodní ste bozkať šaty mojej lem
Vás páli moja konverzia, mňa už páli tiež:
I tu i tam som cudzí, vyvrhnutý na útes.
Aj anjelom byť môžem, budete ma večne biť,
vy Krista zapierate, Barabáša chcete velebiť!
Anton Prídavok

Župčany nás privítali mrazivým ránom 23.1.2016 spoločne s obyvateľmi tejto šarišskej obce a pripomenuli sme si 140. výročie úmrtia JZ.
Spomienková slávnosť sa začala sv. omšou v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebrovali miestny duchovný správca Mgr. Ján Petro a prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan teol. Fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorý v homílií vyzdvihol Záborského obetavú 23-ročnú kňažskú službu.
Po sv. omši sa presunuli veriaci ku hrobu JZ. Člen Divadla JZ Peter Lejko zarecitoval báseň Ferdinanda Vokála : Župčany a Jonáš Záborský. Predsedovia miestnych odborov MS zo Župčian, Malého Šariša , Veľkého Šariša, Tulčíka, Ličartoviec a Prešova, spolu s matičiarmi položili vence na jeho hrob.
Na slávnosti boli prítomní aj starostovia z okolitých obcí: Malý Šariš, Medzany a Kojatice. Medzi prítomnými bol aj krajský tajomník SNS z Prešova Ing. Anton Demeter.
Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome prejavmi hostí: prof. Cyrila Hišema, ktorý hľadal paralely medzi svojimi kňažskými zástavkami a JZ.
Za MS z Martina vystúpil jej podpredseda JUDr. Marián Gešper, ktorý vyzdvihol genialitu a originálnosť tvorivých či literárnych, alebo historicko-náboženských diel. „Potrebujeme nových Jonášov Záborských v zápase protirečivých síl o zachovanie identity nášho národa na jeho kresťanských základoch.“ S pozdravom vystúpil aj riaditeľ DJZ Mgr. Ján Hanzo.
Folklórny súbor Záborský nás prekvapil vysokou úrovňou profesionálneho spracovania tradícií a života na našich dedinách v minulosti. Potlesk a naše uznanie patrí obetavej vedúcej súboru Márii Germuškovej.
Starosta Župčian František Novotný PhDr. pozdravil prítomných a hostí, odovzdal nám pozdrav od starostu zo Záboria pri Martine.(rodisko JZ) A taktiež predstavil aj ďalších významných rodákov akými boli prof. Andrej Germuška, poslanec slovenského snemu, básnik, spisovateľ ,prekladateľ a historik(1902-1992). Nie menej významným rodákom bol ThDr .Štefan Kollárčik (1796-1869),rožňavský biskup a Záborského suputnik.
Spomienkovú slávnosť moderoval miestny rodák MUDr. Martin Novotný, ktorý nezabudol pripomenúť obetavého matičiara zosnulého Bartolomeja Hudáčka, ktorý neúnavne pripravoval oslavy JZ v obci.
Akoby JZ zmýšľal o nás keď žijeme vo vlastnom štáte?
Bol mužom s myšlienkami jasnými, tvrdými krokmi, hlučnými slovami s veľkými cieľmi, ktorý ostrým zrakom prekutával biedu v národe a nebál sa ju pomenovať…

Mária Murdzíková

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-02-05T15:40:20+00:005 februára 2016 |Prešovský kraj|
X