Spomienka na Bernoláka


//Spomienka na Bernoláka

V mestskom parku v Stropkove sa nachádza busta Antona Bernoláka, ktorú v roku 2001 venovala Matica slovenská za finančnej podpory amerického Slováka Ľudovíta Mišíka. Na tomto mieste sa každoročne schádzajú stropkovskí matičiari aj verejnosť, aby si uctili tohto významného slovenského národovca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny.

Nebolo tomu inak ani tohto roku. Tretieho októbra, v deň 257. výročia Bernolákovho narodenia, sa napriek upršanému a sychravému jesennému počasiu uskutočnilo podujatie na jeho počesť, ktoré zorganizovalo Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove.

Po položení venca v slovenských farbách k buste si prítomní vypočuli úryvok z Chválospevu o Slovenskom Učenom Tovarišstve od Juraja Fándlyho, ktorý v bernolákovčine predniesol vedúci OP MS, Lukáš Kaščák. Ten plynule prešiel do prejavu, v ktorom prítomným študentom stropkovského gymnázia aj verejnosti objasnil význam bernolákovcov v dejinách slovenského národa a jeho reči. Študentov vyzval k hlbšiemu poznávaniu dejín bernolákovskeho hnutia nielen preto, lebo je to maturitná otázka, ale aj pre ich prínos k celkovému rozvoju slovenskej reči a kultúry. Na záver ešte poďakoval ostatným organizátorom aj prítomným za ich účasť na podujatí, čo bolo ocenené potleskom.

Lukáš Kaščák,
vedúci OP MS Stropkov

 

2019-10-04T14:06:37+00:004 októbra 2019 |Prešovský kraj|
X