Spomienka na Jána Palárika a blížiaca sa 200-ka jeho narodenia


/, Trnavský kraj/Spomienka na Jána Palárika a blížiaca sa 200-ka jeho narodenia

Na 26. februára 2020 sme ponúkli záujemcom o kultúru divadelné predstavenie Drotár, ktoré napísal náš významný dramatik Ján Palárik a v réžii Lukáša Brutovského ho naštudovalo DAB Nitra.

Predstavenie navštívili nielen členovia MO MS Galanta, ale aj sympatizanti MS a obyvatelia Galanty. rok si pripomenieme 150. výročie jeho úmrtia.

Ján Palárik sa narodil 27. 4. 1822 v Rakovej – zomrel 7. 12. 1870 v Majcichove. Cestou do divadla v Nitre sme využili čas a zrekapitulovali sme si život a dielo nášho významného rodáka. Mnohí ho poznali aj pod pseudonymom Beskydov, Ján Beskydov, Ján Paliarik. Bol významným slovenským katolíckym kňazom, spisovateľom, dramatikom, publicistom a organizačným pracovníkom. Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej dramatickej tvorby 19. storočia. Aj divadelná hra Drotár verne opisuje dobovú atmosféru, čím je prínosom pre pochopenie doby, v ktorej autor žil. Ďalším významným aspektom Palárikovho diela je pranierovanie spoločenských nešvárov ako sú alkoholizmus, povýšenectvo, odrodilstvo. Snažil sa vyjadriť aj ozajstné vlastenectvo a snahu o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si a dôležitosť postavenia vlastného národa.

Okrem divadelnej hry, ktorú sme si vybrali a pozreli so záujmom v Nitre, každý určite pozná aj jeho známe veselohry Inkognito a Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch.

Pobavili sme sa, nie nadarmo, veď Ján Palárik patrí medzi našich najznámejších a najúspešnejších komédiografov.

Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta

 

2020-03-13T14:27:40+00:0013 marca 2020 |Nitriansky kraj, Trnavský kraj|
X