Stavanie mája v Dlhom Klčove


//Stavanie mája v Dlhom Klčove

V Dlhom Klčove vo Vranovskom okrese sa už niekoľko rokov 1. mája koná obecná slávnosť „Stavanie mája“. Na túto tradíciu nadviazala i terajšia starostka Ľ. Zubková, ktorá v spolupráci s obcou, folklórnym súborom Rovina a Maticou slovenskou usporiadala veľkolepé podujatie. Kultúrny program v popoludňajších hodinách odštartoval sprievod pozostávajúci z alegorického vozidla a dobového sprievodu hencovských matičiarov, voza ťahaného konským záprahom, plného členov ľudovej hudby Rovina. Sprievod dopĺňali členovia FS a SS, ktorí sa za spevu a ľudovej hudby presúval celou dedinou. Občania obce vľúdne počastovali účastníkov sprievodu občerstvením. Pred obecným úradom mládenci zo sprievodu uchopili bohato vyzdobený „máj“ a preniesli ho do centra dediny, kde bol slávnostne postavený. V priebehu stavania sa jednotlivé folklórne zložky, či už speváckym alebo tanečným talentom, prezentovali svojím nádherným vystúpením. Prispeli aj matičiari z MO MS Hencovce, ktorí svojou poradovou prípravou a slávnostnou čestnou salvou z expanzných zbraní prispeli k celkovej atmosfére. Popritom matičiari pripravili prezentáciu militárií z obdobia 2. svetovej vojny, lebo mesiac máj je aj čas pripomenutia si ukončenia najväčšieho ozbrojeného konfliktu v svetových dejinách.

Miroslav Gešper

2019-05-14T15:24:06+00:0014 mája 2019 |Prešovský kraj|
X