Stavanie mája v Rimavskej Sobote


//Stavanie mája v Rimavskej Sobote

Ľudové tradície a zvyky na Slovensku boli veľmi rozmanité. Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky, ako aj zrodu nového života. S týmto mesiacom úzko súvisí krásna ľudová tradícia – stavanie májov. Patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj keď stavanie májov bolo známe už v období staroveku, keď ich ľudia dávali pred svoje obydlia ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala tiež želanie poľnohospodárov, aby ich úroda bola bohatá. Stavanie májov bolo sprevádzané muzikou, tancom a spevom. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje – stromčeky, stromy, ovenčené pestrými stužkami, šatkami a farebnými papiermi. V našich podmienkach to boli najčastejšie jedle, smreky alebo brezy, ktoré zbavili kôry a kmeň očistili od konárov. Strom musel aj dobre vyzerať, krivý alebo veľmi košatý bol znakom hanby nielen pre dievča, ale aj pre mládenca. V Dome Matice slovenskej v R. Sobote má stavanie mája už dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok 30. apríla bol matičiarmi Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v záhrade Domu Matice slovenskej postavený máj, ako vyjadrenie radosti, lásky a úcty k našim ľudovým tradíciám. V spolupráci s Detským folklórnym súborom Lieskovček pod vedením pani Jarky Lajgútovej sa rimavskosobotskí matičiari rozhodli toto predmájové popoludnie osláviť tak ako naši predkovia – muzikou, spevom, tancom a dobrým jedlom. Ostáva len dúfať, že túto tradíciu bude mať v budúcnosti kto zachovávať aj pre ďalšie generácie.

PhDr. Ingrid Šulková

2019-05-03T17:03:09+00:003 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X