Stropkovskí gymnazisti si pripomenuli pamiatku gen. M. R. Štefánika a 100. výročie oslobodenia Slovenska v roku 1919


//Stropkovskí gymnazisti si pripomenuli pamiatku gen. M. R. Štefánika a 100. výročie oslobodenia Slovenska v roku 1919

Odbor Mladej Matice v Stropkove spolupráci s divadelnými ochotníkmi Mladej Matice 17. decembra 2019 zorganizovali na miestnom gymnáziu prednášku a divadelnú dramatizáciu venovanú gen. M. R. Štefánikovi a 100. výročiu oslobodenia Slovenska spod uhorského jarma. Prednáška bola realizovaná pre študentov gymnázia a treba poznamenať, že tí reagovali na otázky veľmi pohotovo. Vznik Česko-slovenska v roku 1918 pre slovenskú časť republiky ešte neznamenal automaticky začlenenie do nového štátu. Práve naopak – boj o samostatnosť sa len začal. No a práve v roku 1919 bola začlenená veľká časť nášho územia.  Rovnako sa prednáška dotýkala aj kľúčových postáv, ktoré boli pri vzniku tzv. prvej Česko-slovenskej republiky, najmä však osobnosti M. R. Štefánika a jeho života.
Súčasťou podujatia v rámci mladomatičného cyklu akcií „Študentský dramatický krúžok“ bola aj divadelná hra v podaní mladých matičiarov s názvom „Kapitoly zo života Janka Jesenského.“ Scénka sa dotkla všetkých podstatných udalostí smerujúcich k vzniku Česko-slovenska a tiež aj málo známych hrdinov, bez ktorých by republika, najmä vďaka legionárom, nevznikla. Rovnako sa v scénke predstavila aj osobnosť M. R. Štefánika. Do samotnej scénky sa zapojili aj študenti stropkovského gymnázia.
Akcia bola symbolickým vyvrcholením série podujatí venovaným gen. M. R. Štefánikovi a 100. výročiu oslobodenia Slovenska v roku 1919. Je zrejmé, že Česko-slovensko malo aj nedostatky, najmä voči rovnoprávnemu postaveniu Slovákov v republike, ako sa neskôr ukázalo. Avšak, práve nám Slovákom dala táto republika základ pre vznik vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ktoré pomohli vychovať novú generáciu národovcov. Rovnako sa v roku 1919 oživotvorila Matica slovenská a začali sa zakladať miestne odbory MS po celom Slovensku. Celkovo sa rozhýbal národný, spoločenský a kultúrny život Slovákov a nikto nemohol pochybovať o existencii slovenského národa ako takého. Je paradoxom, že práve štát s Čechmi dal základ pre vznik autonómie Slovenska 1938 a neskoršiu federáciu 1968 a tým aj vznik SR 1993. Obete, ktoré boli položené pre začlenenie Slovenska do Česko-slovenska a teda pre oslobodenie Slovenska spod maďarskej nadvlády teda neboli márne. Česť a sláva týmto hrdinom z roku 1919!

Peter Schvantner

2019-12-23T07:56:29+00:0023 decembra 2019 |Prešovský kraj|
X