Rok odkazu štúrovcov: Štúrovci opäť v škole


//Rok odkazu štúrovcov: Štúrovci opäť v škole

Krásny deň aj dátum sme využili, ako inak, vzdelávaním našej mladej generácie.

Dňa 4. apríla 2022 sme sa spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom rozhodli odovzdať zaujímavé informácie o menej známych štúrovcoch aj na ZŠ s MŠ vo Finticiach, na ktorej sa predseda povenoval zaujímavostiam zo slovenských dejín, najmä štúrovskej generácie, ktorým je tento rok v MS venovaný. Prednášajúci vyčerpávajúco prešiel od Rakúsko – Uhorska až po celé obdobia, kde štúrovská generácia zanechala svojou húževnatou prácou slovenskému národu vlastný jazyk, štát i mnoho iného. Tieto veci ako sloboda prejavu, vlastný štát dnes berieme ako samozrejmosť, ale práve štúrovci sa na tom podieľali a zanechali tu odkaz, ktorí je potrebné pripomínať aj dnešným mladým ľuďom.  Na tejto škole sme boli milo prekvapení z aktivity žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých naozaj  tieto témy zaujímali, zapájali sa aktívne do prednášky a za tieto ich odpovede na prednáške získali aj hodnotné knihy z Vydavateľstva MS. Pri tejto príležitosti odovzdal predseda MS M. Gešper pani riaditeľke svoju najnovšiu publikáciu „Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019“.

Tešia nás takéto stretnutia, najmä vtedy, keď vidíme, že to nie sú len “prednášky”, ale naozaj si z týchto aktivít MS niečo aj odnášajú a ďalej sa o to zaujímajú aj prostredníctvom Mladej Matice a vstupu do našich radov. Veľké poďakovanie za sprostredkovanie patrí aj A. Pekárovej, zástupkyni  aj M. Židekovej, pani riaditeľke, že nás tak milo prijali.

 

Text: Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov

Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

2022-04-21T10:25:07+00:0013 apríla 2022 |Prešovský kraj|
X