Štúrovci v Gemeri a Malohonte


//Štúrovci v Gemeri a Malohonte

Rok 2022 bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. Uskutočnilo sa množstvo vedeckých, populárno – náučných a osvetových podujatí na Slovensku. Matica slovenská pri tejto príležitosti pripravila jeden z vlajkových projektov o štúrovcoch pod názvom ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE, ktorého hlavným cieľom bolo a je priblížiť a spropagovať životné osudy, činnosť a odkaz štúrovskej generácie mladej generácii, ale aj dospelým. Je to výstavný projekt, ktorý mal svoju premiéru aj v Rimavskej Sobote v dňoch od 1. marca do 13. marca 2023 v Dome osvety v Rimavskej Sobote. Súčasťou tohto projektu bol aj seminár venovaný významným dejateľom štúrovského obdobia z regiónu Gemer – Malohont, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2023 v sále Domu osvety. Zúčastnili sa ho pedagógovia a študenti stredných škôl z Rimavskej Soboty ako aj široká verejnosť. Lektorkou seminára bola PaedDr. Monika Koncošová-stredoškolská učiteľka, spoluautorka učebných a metodických materiálov a učebníc  v predmete slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Svoj príspevok odprednášal aj dlhoročný matičiar Dr. Peter Dragijský, ktorý sa venoval významným osobnostiam Gemera-Malohontu. Keďže je to putovná výstava a tohto roku pribudli k nej ďalšie mená významných štúrovcov z nášho regiónu – Peter Kellner Hostinský a Samo Vozár, bude putovať v našom okrese ďalej. Výstava bude inštalovaná v Kultúrnom dome v Tisovci, v Základnej škole P. Kelnera-Hostinského, v Základnej škole s materskou školou Sama Vozára v Hrachove atď. Jej putovanie po okrese Rimavská Sobota skončí 18. apríla 2023. Touto cestou sa chceme poďakovať ústrediu Matice slovenskej v Martine za poskytnutie tejto významnej výstavy, ktorá je vyhotovená na kvalitnej úrovni a spĺňa vysoké štandardy súčasnej výstavníckej praxe. Takisto naša vďaka patrí aj zamestnancom Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, bez ktorých by sa tento úvodný počin v okrese Rimavská Sobota nemohol zrealizovať.

 

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková, riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

2023-03-14T12:19:36+00:0014 marca 2023 |Banskobystrický kraj|
X