Štúrovci v Levoči


//Štúrovci v Levoči

V dňoch 7. a 14. novembra sa uskutočnili prednášky v Pamätnej izbe štúrovcov na Námestí Majstra Pavla pod názvom „Štúrovci v Levoči“ Projekt financovala Matica slovenská. Lektorom prednášok bola PhDr. Soňa Polláková. Siedmeho novembra boli určené základným školám a štrnásteho novembra stredným školám. Prvý deň boli prednášky obohatené o scénku o rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom, ktorý študoval v Levoči na evanjelickom lýceu. Scénku pripravili študenti Strednej odbornej pedagogickej školy v Levoči v dobových krojoch. Počas obidvoch dní sa prednášok zúčastnilo vyše 200 žiakov. Na prednáškach boli vytvorené štyri družstvá, ktoré medzi sebou súťažili. Prvé družstvo bolo ocenené vecnou cenou. Každý účastník prednášok obdržal malú pozornosť vo forme rôznych turistických letákov o Levoči a okolia.

V dňoch 18 – 25. novembra v Pamätnej izbe štúrovcov bola putovná výstava „Odkaz štúrovskej generácie“, ktorú pripravila Matica slovenská a ktorú navštívilo vyše 300 žiakov základných a stredných škôl z Levoče a okolia. Musím pochváliť pedagogických pracovníkov najmä z 2. základnej školy v Levoči, ktorá sa nachádza na ulici Janka Francisciho a ktorí zabezpečili najvyššiu účasť žiakov na týchto dvoch podujatiach.

Mgr. Miroslav Brincko, predseda MO MS v Levoči

2022-12-05T12:09:56+00:005 decembra 2022 |Prešovský kraj|
X