Spomienka na Juraja Janošku


//Spomienka na Juraja Janošku

Dom MS , MO MS a SZPB – OV v Lučenci  uskutočnili pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny ako i 75. výročia úmrtia  advokáta, politika Juraja Janošku pietnu slávnosť pri pamätnej tabuli, ktorú v roku 2007 umiestnila Matica slovenská na budovu Domu MS.

Podujatia sa zúčastnil predseda MS Marián Gešper, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, vedecký tajomník MS Pavel Mičianik a ďalší predstavitelia ústredia MS,  predseda SZPB –OV v Lučenci  Jozef Cerovský, predseda Spolku M. R. Štefánika v Lučenci Pavol Urbančok, bývalý riaditeľ Domu MS v Lučenci Dušan  Kubinec, predsedníčka Jednoty slovenských dôchodcov v Lučenci Elena Bakuľová, pani farárka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  Mária Hroboňová, zástupcovia miestnych odborov MS z okolitých obcí ako i  obecných úradov.

Po úvodných tónoch speváckej skupiny Rezeda  predseda MS Marián Gešper umiestnil pod pamätnú tabuľu  venček. Potom sa prihovorila poverená riaditeľka Domu MS Ľudmila Lacová, ktorá osobitne privítala na stretnutí Juraja Janošku z Trnavy, syna významného politika, advokáta a vnuka prvého slovenského evanjelického biskupa, organizátora slovenského národného hnutia a evanjelickej cirkvi ako i predsedu Matice slovenskej.

Po doznení hymnickej piesne Kto za pravdu horí  presunuli sa všetci prítomní do exteriéru Domu MS. Predseda Marián Gešper v príhovore uviedol, že je veľmi smutné, že štát a spoločnosť zabudla na takého významného národovca a politika, akým bol Juraj Janoška, mimochodom syn Jura Janošku staršieho, ktorý bol predsedom MS a prvým generálnym biskubom ECAV. Juraj Janoška patril medzi zanietených slovenských vlastencov, ktorí s odvahou a vytrvalo bojovali za slobodný život národa. Juraj Janoška, ktorý v Lučenci pôsobil ako prvý predseda miestneho odboru MS i ako župan Novohradu, patril medzi deklarantov SNR v roku 1918. Po roku 1939  sa opäť vrátil do Novohradu, konkrétne do Mýtnej, kde pôsobil ako notár.  Po vypuknutí SNP bol menovaný za predsedu Okr. revolučného národného výboru v Lovinobani. Po jeho potlačení žil s povstalcami v horách, kde ťažko ochorel  a na následky ochorenia  tesne pred skončením 2. sv. vojny zomrel v lučenskej nemocnici.

Pánovi Jurajovi Janoškovi odovzdal  predseda Matice slovenskej Marián Gešper pre jeho otca  mimoriadne ocenenie  Zlatú cenu Matice slovenskej in memoriam. Ďalej už spomínal naňho jeho syn Ing. Juraj Janoška. Bohužiaľ, poznal ho len z rozprávania svojej matky a niektorých príbuzných. Otec odišiel z domu, keď mal malý Jurko len 2 roky. Keďže na jeho osobu bol vydaný zatykač, domov sa už nevrátil a syna viac nevidel.

Po spomienkach J. Janošku pokračoval v pútavom rozprávaní o 2. svetovej vojne  Pavel Mičianik. V jeho zaujímavej prednáške sa dozvedeli prítomní aj o menej známych skutočnostiach druhej svetovej vojny. Po občerstvení vzhľadom na zhoršenie počasia sa presunuli prítomní do vnútorných priestorov a pozreli si so záujmom niekoľko videí z dielne Matice slovenskej.

Všetci prítomní sa rozchádzali v neskorých večerných hodinách plní dojmov z rozprávania Juraja Janošku, Pavla Mičianika i z premietnutých filmov s vojenskou tematikou. Záverom treba vyzdvihnúť  Maticu slovenskú, ktorá nezabúda na významné osobnosti slovenského národa a udeľovaním cien vzdáva hold i úctu ich odvahe i  vykonanej  obetavej práci, za ktorú nie raz položili i vlastný život.

  Text: Ľudmila Lacová, Ladislav Kováčik

  Foto:  Jozef Pavlenka

2020-09-07T15:16:36+00:003 septembra 2020 |Banskobystrický kraj|
X