Timravin chodníček 2023


//Timravin chodníček 2023

Dom Matice slovenskej v Lučenci, Obec Polichno, Mesto Lučenec, Gymnázium B.S.T. Lučenec, Novohradské osvetové stredisko Lučenec a ďalší zorganizovali pre študentov, turistov, matičiarov a milovníkov prírody turisticko-literárne podujatie s názvom Timravin chodníček 2023.  Podujatie sa uskutočnilo  7. októbra 2023 pri príležitosti 156. výročia narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, významnej rodáčky z Novohradu.

Na otvorení podujatia pred budovou Gymnázia B. S. Timravy účastníkov privítali riaditeľka DMS Lučenec Jana Viteková a bývalá predsedníčka MO MS Lučenec Elena Melicherová.  Študenti z Gymnázia B.S.T. si pripravili úryvok z literárnej tvorby B. S. Timravy. Na záver riaditeľka DMS Lučenec priblížila program akcie a zaželala všetkým, aby prežili nádherný deň plný zážitkov.

Autobusy odviezli účastníkov do obce Polichno. V rodisku Timravy ich privítal starosta obce Pavel Kyseľ. V miestnej fare bola pripravená  výstava vyše 100 výtvarných prác 12. ročníka súťaže Maľujeme Timravu 2023 a každý účastník tejto turisticko-literárnej akcie mal možnosť hlasovať za mimoriadnu cenu.

Následne sa uskutočnila návšteva evanjelického kostola a miestnej fary, kde sa účastníkom prihovoril evanjelický farár Juraj Holek a zaznela hymna Matice slovenskej Kto za pravdu horí. Po skončení programu v kostole sa účastníci presunuli na turistický pochod po Timravinom náučnom chodníku. Účastníkov sprevádzal Martin Martinský z KST Bralo Tuhár.

Po skončení turistického pochodu nasledovalo vyhodnotenie súťaže Maľujeme Timravu 2023. Starosta obce Polichno a predsedníčka MO MS Polichno odovzdali vecné ceny víťazom, ktorých podľa kritérií súťaže vybrala odborná komisia.

Akcie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, ktorí prežili krásny deň v lone nádhernej novohradskej prírody. Poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým organizátorom aj zúčastneným. Zvlášť poďakovanie patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Matici slovenskej a Mestu Lučenec za podporu podujatia.

Text a foto: Jozef Paulenka člen MO MS Lučenec

 

 

2023-10-17T11:45:17+00:0017 októbra 2023 |Banskobystrický kraj|
X