Tradícia folklóru pokračuje aj v Prešove


//Tradícia folklóru pokračuje aj v Prešove

V mesiaci jún sa tradične koná v Prešove podujatie venované šarišskému i rusínskemu folklóru. Po dvoch rokoch sme opätovne obnovili tradíciu podujatia pod názvom Folklór Prešov, ktorého už dvadsiaty druhý ročník sme spoločne pripravili. Hlavným cieľom tohto podujatia je možnosť prezentovať sa aj menej známym folklórnym telesám. Jeho hlavným organizátorom je už tradične Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove a jeho spoluorganizátormi sú aj Dom MS v Prešove, PKO Prešov a Rusínska obroda na Slovensku.

Folklórne slávnosti sa v tomto roku konali v Roku odkazu štúrovcov a aj vďaka ústretovosti PKO dňa 27. 06. 2022 na Hlavnej ulici v Prešove. Krásne počasie nám dodalo krásne dojmy a atmosféru skvelých vystúpení folklórnych súborov, skupín i sólových spevákov z Prešova a jeho okolia a my sme tak mohli prežiť neobyčajné zážitkové popoludnie.

V úvode podujatia zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej sa ujal slova predseda MO MS v Prešove Pavol Kleban, ktorý postupne privítal hostí, riaditeľku DMS Prešov  Slávu Jurkovú i štatutárneho zástupcu riaditeľa PKO Prešov Rastislava Pažina. Po úvodnom privítaní  predseda MO MS vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu udržiavania tradícií a zvykov prostredníctvom hudby, spevu i tanca z tých-ktorých oblastí Slovenska. Pripomenul i Rok odkazu štúrovcov vyhlásený na tento rok v Matici slovenskej, výročia osobností Slovenska a ďalšie udalosti, ktoré si je potrebné pripomenúť.

Program 22. ročníka podujatia bol naozaj bohatý a diváci si mali z čoho vyberať. Naše pozvanie prezentovať sa na podujatí prijali DFS Filaječka pri ZŠ Šrobárova Prešov, DFS Zvonček pri ZŠ Ľubotice, FS Solivarčan, FS Javorina z Malého Šariša, manželia Ňachajovci z Podhradíka, spev. skupina Ľubovník z Hanisky, FS Kendičan z Kendíc, DFS Rozmarija pri ABC CVČ v Prešove a sólovo nám zaspievala skvelá rusínska speváčka z Chmeľovej Marianna Železná, ktorú na akordeóne sprevádzal Radoslav Duda.

Podujatie svedčilo o tom, že zachovávanie nášho tradičného ľudového dedičstva má našťastie aj dnes svojich pokračovateľov. Bolo určite toho dôkazom aj preto, že sa na ňom predstavilo mnoho detských, či mládežníckych súborov. Vďaka nim aj ostatným účinkujúcim diváci mohli vidieť, počuť a napokon aj utvrdiť sa v tom, že naša kultúra bude stále živá, že naše zvyky a tradície budú robiť radosť aj ďalším generáciám.  Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Autor: Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov

Foto:  Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

2022-07-08T11:51:53+00:008 júla 2022 |Prešovský kraj|
X