Tridsať rokov spolu


//Tridsať rokov spolu

„Založením MO MS v Králi sa začalo v Králi niečo nové. Niečo, čo spájalo nás Slovákov na tomto našom území. Sme hrdí, že sme Slováci, že si udržujeme tradície a zvyky našich predkov. Začali sme hrať divadlo, vznikol spevokol, častejšie sa organizovali zábavy. Máme milé spomienky na celé obdobie fungovania MO MS, vďaka patrí pánovi Michalovi Hruškovi a ostatným roduverným. Prajeme všetko len to najlepšie.“

Tieto slová vpísali do kroniky manželia Alena a Maroš Slopovský spolu s Ľubicou a Vladom Turisovcami. Patrili oslávencovi – Miestnemu odboru Matice slovenskej v Králi, ktorý si v roku 2020 pripomína 30. výročie svojho založenia. Aj vďaka finančnej podpore Matice slovenskej pri tejto príležitosti výbor MO MS usporiadal podujatie „30 rokov spolu“ pre členov, priaznivcov a podporovateľov Matice slovenskej v južnej časti Gemera-Malohontu. A tak sa v piatok 31. januára 2020 v Zborovom dome ECAV v Králi hodnotilo, bilancovalo, spomínalo, ale aj plánovalo.

V úvode zaznela pieseň „Hej, Slováci“. Viac ako polstovku účastníkov na podujatí privítal Michal Hruška, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi (ďalej len „MO MS“ alebo „MO“). Predložil odpočet najvýznamnejších aktivít, podujatí, zriadenie pamätnej izby v zborovom dome, ale aj návštev, brigád, za realizáciou ktorých stojí výbor a členovia MO MS, resp. ktorých sa zúčastnili za tridsať rokov jeho trvania. Pripomenul, že MO MS bol v Králi založený na podnet bývalého predsedu Matice slovenskej doc. Ing. Viliama Jána Grusku, ktorý v nás prebudil poznanie o tejto najstaršej slovenskej ustanovizni. Preto si prítomní minútou ticha uctili jeho osobnosť i pamiatku ostatných matičiarov z Kráľa a Aboviec, ktorí nás predišli do večnosti. Pri tomto okrúhlom výročí bola potešujúca skutočnosť, že do MO MS v Králi vstúpili ďalší členovia – medzi nimi v súčasnosti najmladší 2-ročný Matúško Vranec, ktorého za člena MS prihlásila jeho mama. Z rúk predsedu a podpredsedu MO MS noví členovia prijali členské preukazy. Po zaspievaní matičnej hymny „Kto za pravdu horí“ sa vytvoril priestor na vzájomné rozhovory, diskusiu a prezentáciu činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej za 30 rokov existencie, ktorá je zachytená na stránkach takmer troch kroník. A pri listovaní troch albumov s fotodokumentáciou z jednotlivých podujatí MO u mnohých matičiarov vyplávali na povrch spomienky, zážitky či dojmy. Ale nezostali sme len pri práci. Janko Kožiak z Rimavského Brezova svojou hrou na heligónke rozihral v nás mnohé žilky a v pamäti oživil nespočetné množstvo ľudových piesní. Piesne vystriedali spomienky na úsmevné príhody zo života, z podujatí organizovaných v minulých rokoch a zostal čas i na žarty. O pohodu účastníkov podujatia sa postarala matičiarka Pavlína Hrušková, ktorá uvarila výborný guláš. Ale nedali sa zahanbiť ani ostatné matičiarky, ktoré priniesli pečivo typické pre fašiangy našich novoklenovských predkov: pražené buchty, „škvarkaniky“ (t. j. škvarkové pagáče) aj novoklenovské „harovce“ a iné dobroty.

30-ročný „oslávenec“ si zaslúži darček, preto výbor MO daroval každému členovi MO MS v Králi drobný spomienkový predmet (odznak s logom MS). Napriek faktu, že ma k predsedovi MO viaže rodinné puto, v mene všetkých matičiarov z Kráľa a Aboviec vyslovujem úprimné poďakovanie pánovi Michalovi Hruškovi, ktorý je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi nepretržite od jeho založenia 4. marca 1990 do dnešných dní, teda plných 30 rokov. Spolu s ďalšími „stálymi“ členmi výboru MO pri uskutočňovaní mnohých nápadov, plánov, podujatí naučili nás mladších ctiť si človeka, rozdávať dobro, vážiť si odkaz našich predkov, silu materinského jazyka a ctiť si rodnú zem.

A na záver jedno prianie pridávajú sestry Monika a Zuzka Karolové, členky MO MS od jeho založenia v r. 1990:

„MO MS v Králi do ďalších rokov prajem hlavne veľa dobrých a zapálených ľudí, ktorí budú pokračovať v tých skvelých veciach, ktoré robí toto vedenie. Veď toľko pekných spomienok ako mám ja, prežila som s MO MS mladosť, dospievanie, tento zrelý vek a prajem to aj všetkým ostatným. A naučila som sa tu aj veľa dobrých vecí. Ďakujem.“

Ing. Zuzana Hrušková

členka MO MS v Králi

2020-03-02T15:53:12+00:002 marca 2020 |Banskobystrický kraj|
X