Úcta k našim dejinám a jej zachovanie


//Úcta k našim dejinám a jej zachovanie

Matica slovenská si každoročne pripomína mnohé významné výročia, udalosti i osobnosti, ktoré boli v našich dejinách nejakým spôsobom známe a dôležité, ale i menej známe udalosti, či osobnosti, ktoré  za náš národ aj krajinu hrdo bojovali a budovali ju.

Ani tento rok nebol výnimkou a aj pri iných udalostiach sme si tento krát pripomenuli významný deň, Deň víťazstva nad fašizmom. Dňa 7. mája 2021 sme si spoločne so zástupcami VÚC PSK, mesta Prešov a SZPFB v komornej atmosfére pripomenuli ôsmy máj  pri Pamätníku osloboditeľom v Prešove. Za DMS Prešov sme spoločne s doc. L. Bartkom  položili veniec k pamätníku a uctili si pamiatku dňa, ktorý pred 76. rokmi bol významnou udalosťou v dejinách, a to preto, že podpisom bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých vojsk do rúk všetkých spojencov aj ZSSR sa skončila druhá svetová vojna v Európe a neskôr aj na našom území. Aj takouto formou sa snažíme udržiavať národné povedomie a povzbudzovať k pripomínaniu si týchto výročí aj mladú generáciu, a to najmä preto, aby sme si uctili nie len obrovské množstvo padlých vojakov, ale predovšetkým preto, aby sme poznali naše dejiny. Česť a sláva pamiatke všetkým padlým!

 Mgr. Sláva Jurková,

riaditeľka DMS Prešov

2021-05-20T15:26:33+00:0020 mája 2021 |Prešovský kraj|
X