Umenie v spomienkach


//Umenie v spomienkach

Vernisáž výstavy venovaná rodákovi profesorovi Ľudovítovi Petránskemu pri príležitosti jeho životného jubilea 75 rokov

Vo štvrtok popoludní sa vonkajšie priestory Horehronského múzea zapĺňali návštevníkmi netradične. Možnosť stretnúť s významným rodákom využilo viac ako stovka domácich a takmer ďalšia hostí.  Veď Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., ktorý vyrástol v Brezne, patrí dnes v oblasti kultúry – ako teoretik a historik výtvarného umenia, nielen k významným osobnostiam Slovenska, ale predpokladá sa, že prináleží až medzi päťstovku osobností sveta. Hodnotenie jeho celoživotného diela zdobí encyklopédie, wikipédiu… Svoje majstrovstvo súčasne odovzdával  v bohatej pedagogickej činnosti množstvu študentov, z ktorých si vychoval nasledovníkov.

            Z iniciatívou si pripomenúť jeho životné jubileum vyšiel Miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Horehronským múzeom. Podporil ich Klub Martina Rázusa – Maroško.

            Na slávnostnú vernisáž prijal pozvanie nielen jubilant, ale aj manželka Lívia a deti, z ktorých syn Ľudovít ml. sa podieľal na príprave výstavy, bol jej kurátorom.

            Podujatie malo niekoľko častí. V prvej časti Brezňan doc. Ing. Milan Pivovarči CSc. súčasník a kamarát z mladosti v obrazovo-slovnej prezentácii predstavil Prof. Petránskeho a podelil sa so spoločnými zážitkami, najmä športovými aktivitami v hokeji.

            V druhej časti  bola predstavená rozsiahla biografia o živote a tvorbe jubilanta.  Priestor  v nej dostalo aj dvanásť známych výtvarných umelcov zo súčasnej strednej generácie, práve aj tu vystavujúcich. V minulosti patrili k jeho študentom a dnes ich diela a ľudské vyznania k svojmu profesorovi zdobia obsah jeho biografie. Krstní rodičia, kamaráti z mladosti  Milan Pivovarči a Ivan Tasler ju pokrstili spoločnou rodnou hrudou. Dojatý jubilant prehlásil, že túto svoju biografickú publikáciu, venuje na pamiatku každému z prítomných účastníkov.

            Atmosféru slávnosti umocňovali aj básnické vstupy nestarnúceho 88-ročného prof. Juraja Sarvaša z Banskej Bystrice, vystúpenie kolektívneho člena MO MS Brezno Mužskej speváckej skupiny Krnohári, ktorý mu zaspieval jeho obľúbené piesne  Na Kráľovej holi, či Sobotienka… .

            Tretia časť patrila príhovorom, v ktorom zástupcovia mesta, štátnej správy  a spoločenských organizácií ďakovali za prínos jeho celoživotného diela. Z rúk predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne PhDr. Ing. Ivany Kružliakovej, PhD. prijal Prof. Ľ. Petránsky ocenenie, ktoré mu udelil predseda MS Marián Gešper a to za zásluhy zachovávania národných výtvarných tradícií a odkazu našich predkov. K tomu symbolická pieseň „Po nábreží koník beží..“, keďže sa oslávenec narodil na nábreží rieky Hron v Brezne, venovaná ZUŠ Brezno. Tu už sa spontánne pridali aj všetci prítomní a znelo „Živió, živijó, živijó…“. Bodkou, či posledným prekvapením pre Prof. Petránskeho, bola torta od hlavných organizátorov podujatia MO MS Brezno a HM Brezno a to v podobe obrazu “Krajina s kvetmi Nirvána“ od maliara Z. Palugyaya, ktorému sa venoval ako jednému z maliarov vo svojom profesnom živote.

            V závere podujatia prítomní využili čas na prehliadku výstavy, na možnosť zablahoželať a  dať si podpísať darovanú publikáciu samotnému autorovi, či na priateľské krátke rozhovory.

            V závere vyslovujem presvedčenie, že odkaz života a diela prof. Ľuda Petránskeho raz bude mať čestné miesto v našej Pamätnej izbe Literárne Brezno, ktorá bola odhalená r. 2009.

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško

Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc.

fotogaléria:

https://photos.google.com/share/AF1QipP39VocJqxGmGWsWPARXw0GwNc8dpFkZX962_skIsX8_zLkg61c65yFx5PxS5p5Lg?key=bS13TUFrM2x6Zk1tUDlsaEN0NnFjZjl4QWp4T2xB

 

2019-07-02T12:32:55+00:002 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X