V Drienčanoch zneli rozprávky


//V Drienčanoch zneli rozprávky

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je názov súťaže v prednese slovenskej rozprávky pre deti základných škôl. Tento rok sa konal koncom októbra v obci Drienčany, pôsobisku najznámejšieho slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského, už jej XX. ročník, do ktorého sa zapojil aj Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko a obec Drienčany. Atmosféra súťaže bola veľmi príjemná, ba až rozprávková, k čomu prispela výstava detských kresieb, literárne pásmo venované Matejovi Hrebendovi v podaní Juraja Genčanského a Michala Stejskala a samozrejme nechýbala ani komentovaná prehliadka fary P. E. Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky v podaní pani farárky Terézie Gabčanovej.

Regionálnej súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich z regiónu Gemer-Malohont.

Výsledky regionálnej súťaže sú nasledovné:

Prvá kategória:

  1. miesto: Ivan Ľupták, ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
  2. miesto: Oliver Pavlík, ZŠ Vl. Mináča, Klenovec
  3. miesto: Natália Ferenczová, Evanjelická ZŠ, Rimavská Sobota

Druhá kategória:

  1. miesto: Martin Molnár, ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
  2. miesto: Vievien Šinková, ZŠ J. Jesenského, Jesenské
  3. miesto: Alexandra Hrbáľová, ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Tretia kategória:

  1. miesto: Natália Ľuptáková, Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
  2. miesto: Pavlína Székelyová, ZŠ Hviezdoslava, Revúca
  3. miesto: Lukáš Jamnický, ZŠ J. Jesenského, Jesenské

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim deťom, pedagógom, rodičom detí, návštevníkom, organizátorom aj spoluorganizátorom, ktorí dopomohli k rozprávkovej atmosfére panujúcej v tento deň v Drienčanoch.

Ingrid Krštieňová Šulková, DMS Rimavská Sobota

2023-11-14T10:33:05+00:0014 novembra 2023 |Banskobystrický kraj|
X