V Lučenci si pripomenuli Janka Kráľa a štúrovcov v Novohrade a Honte


//V Lučenci si pripomenuli Janka Kráľa a štúrovcov v Novohrade a Honte

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Medzi mnoho naplánovaných podujatí sa zaradila aj vedecká konferencia, ktorá sa venovala pôsobeniu Janka Kráľa a štúrovcov v Novohrade a Honte. Konferencia sa uskutočnila 28. apríla 2022 v Lučenci.

Historická radnica v Lučenci sa stala dejiskom odbornej vedeckej konferencií, ktorá sa zamerala na priblíženie pôsobenia Janka Kráľa a štúrovcov v Novohrade a Honte. Na tejto konferencií vystúpili viacerí poprední vedci z oblasti slovenského jazyka a literatúry. Poslucháčmi tohto významného vedeckého podujatia boli žiaci stredných škôl v Lučenci, čo ešte umocnilo hodnotu tejto konferencie. Organizátormi podujatia boli MO MS v Lučenci, Dom MS v Lučenci, Slovenský literárny ústav MS (SLÚ MS) a mesto Lučenec.
Na úvod prítomných pozdravil v mene primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej jej viceprimátor Pavol Baculík. Prvým prednášajúcim bol doc. Pavol Parenička, ktorý zdôraznil význam štúrovcov pre súčasnosť, čo zaujalo publikum. Keďže PhDr. Jozef Drenko sa nemohol zo zdravotných dôvodov nemohol osobne zúčastniť podujatia, jeho príspevok na tému „Janko Kráľ a Novohrad“ prečítala predsedníčka MO MS Ľudmila Lacová. Riaditeľ SLÚ MS doc. Július Lomenčík vystúpil s príspevkom o ďalšom štúrovcovi, ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname tento rok a to o Augustovi Horislavovi Škultétym. V príspevku sa zameral na jeho pedagogickú činnosť. S príspevkom na tému „Bratia Gáberovci a štúrovci“ mal pôvodne vystúpiť  prof. Pavol Žigo, jeho príspevok ale prečítal doc. Július Lomenčík. O aspektoch života, diela a odkazu Jána Rotaridesa a Jána Francisciho prítomným viac povedal PhDr. Lukáš Perný. Na záver s témou „Nárečia Novohradu v súčasnosti“ vystúpil PhDr. Ján Žilák.
Po vedeckej časti sa pristúpilo k oceneniu víťazov  2. ročníka súťaže „Poznávame nárečia našich predkov“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou riaditeľa Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej  doc. Júliusom Lomenčíkom  22. apríla 2022 v Dome  MS v Lučenci. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov ZŠ v 1. kategórii, v druhej 11 stredoškolákov a dve účastníčky reprezentovali kultúrnu verejnosť – dospelých.
Následne sa pri pamätnej tabuli Janka Kráľa položili vence a ukončilo sa celé podujatie príhovorom tajomníka MS  Mgr. Petrom Schvantnerom, ktorý prítomným odovzdal pozdrav od predsedu MS  JUDr. Mariána Gešpera a zdôraznil význam pripomínania si osobností našej histórie.
Janko Kráľ a celá štúrovská generácia patrili k významným národným buditeľom. Je veľmi dôležite si pripomínať takéto osobnosti, ktoré začali proces nášho národného obrodenia a na ktorých prácu nadväzovali a ťažili z nej ďalšie generácie. Ich odkaz a šľachetné ciele v prospech slovenského národa nech sú nám inšpiráciou a pripomienkou dôležitosti práce pre náš národ.

Záznam z konferencie nájdete na tu:

https://www.youtube.com/watch?v=sa3LdTvMV_M

Text: Ľudmila Lacová, Peter Schvantner
Foto: Novohradské osvetové stredisko, Jozef Paulenka

2022-05-13T13:01:08+00:0013 mája 2022 |Banskobystrický kraj|
X