V Merníku oslavovali 75. výročie SNP


//V Merníku oslavovali 75. výročie SNP

Dňa 29. 8. 2019 obec Merník v spolupráci s Okresným výborom SNS, SMER-SD a Oblastným pracoviskom MS vo Vranove nad Topľou zorganizovalo oslavy 75. výročia SNP spojené so slávnostným zapálením vatry. Prvá časť patrila prevažne mladšej generácií. Pre deti si obec pripravila športové hry na futbalovom ihrisku. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach. Do súťaže sa zapojili nielen deti, ale aj rodičia a starí rodičia. Každý súťažiaci si za účasť odniesol nejakú sladkú odmenu. Šikovné gazdinky všetkých pohostili voňavými domácimi koláčmi a sladkými melónmi. Druhá časť osláv pokračovala v časti pod Vinicami, kde prítomných privítal starosta obce Merník Milan Madura a poprial zdarný priebeh celej slávnosti. Matičiari z MO MS Hencovce pod vedením Mgr. Jany Gešperovej zabezpečili čestnú stráž v dobových uniformách a vystrelili čestnú salvu na počesť padlým hrdinom SNP. Matičiari zabezpečili výstavu a prezentáciu dobového oblečenia a výzbroje vojakov z obdobia 2. svetovej vojny. Slávnostným zapálením vatry sa začala aj beseda s vedúcim OP MS Vranov nad Topľou na témy SNP. Medzi hosťami boli i starostovia z okolitých obcí a široká verejnosť. Obec pripravila pre prítomných občerstvenie a chutný guľáš, za čo patrí všetkým, ktorí boli nápomocní pri zorganizovaní slávnosti veľké poďakovanie.

Mgr. Miroslav Gešper

2019-09-10T11:46:48+00:0010 septembra 2019 |Prešovský kraj|
X