V Moldave nad Bodvou si pripomenuli 225. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa


/, Košický kraj/V Moldave nad Bodvou si pripomenuli 225. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa

Dňa 24.10.2022 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnilo slávnostné podujatie venované 225. výročiu narodenia rímskokatolíckeho biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Organizátormi podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou a Dom Matice slovenskej v Košiciach. Spomienku na Štefana Moysesa si prišli uctiť: primátor Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský, predseda Matice slovenskej Marián Gešper, riaditeľ Členského ústredia Martin Hajník, riaditeľka Domu MS v Košiciach Martina Matečková, člen Výboru MS Michal Matečka, študenti z gymnázia Štefana Moysesa, detičky zo Základnej školy ČSA 15 v Moldave n/B, matičiari a ďalší vzácni hostia.

Po slovenskej štátnej hymne úvodné slovo patrilo predsedovi Miestneho odboru MS v Moldave n/B Františkovi Gregušovi, ktorý všetkých privítal na spomienkovom podujatí venovanom vzácnej osobnosti našich dejín, Štefanovi Moysesovi.

Dievčatá z gymnázia  priblížili dôležité udalosti zo života Štefana Moysesa a pripomenuli dôležitý medzník v histórii ich školy. Na základe úspechov v rôznych súťažiach a olympiádach a výborných výchovno-vyučovacích výsledkov, ktoré škola dosiahla od svojho vzniku, jej bol prepožičaný Ministerstvom školstva SR čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou.

O nádherný kultúrny program sa postarali detičky základnej školy, ktoré zaspievali ľudové pesničky.

So svojím príhovorom vystúpil predseda MS Marián Gešper, ktorý priblížil situáciu v Uhorsku, ktorá vládla po príchode Štefana Moysesa z Chorvátska na Slovensko. Moyses sa z chudobných pomerov svojou usilovnosťou vypracoval na vzdelaného muža, kanonika záhrebskej kapituly, banskobystrického biskupa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej. V časoch predmatičných a matičných bol najobľúbenejšou postavou národného diania. Svoj život zasvätil službe slovenskému národu a veľkou mierou podporoval mládež. Bolo to obdobie vzájomnej spolupráce doznievajúcej bernolákovskej generácie a štúrovskej  generácie, ktorej odkaz je dôležité si pripomínať. K tomu predseda MS hovorí:

„Na nás je v týchto ťažkých časoch aby sme našu národnú a občiansku vec nezradili, aby sme my Slováci vždy držali kolektívne spolu a tak aby aj naša republika prekonala ťažké chvíle dnešných dní. K tomu je nám Štefan Moyses veľkým príkladom“.

Po príhovore nasledoval pietny akt kladenia vencov k pamätníku Štefana Moysesa.

Oficiálna časť programu bola zakončená matičnou hymnou Kto za pravdu horí v podaní speváckej skupiny Živena. Predseda MS M. Gešper potom poskytol rozhovor mestskej televízii TV Moldava. Následne nás spolu s primátorom mesta S. Borovským prijala vo svojej kancelárii riaditeľka gymnázia Csilla Nagyová, kde sme podujatie ukončili zaujímavou diskusiou. S gymnáziom máme podpísané aj Memorandum o spolupráci.

Mgr. Martina Matečková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach

foto: Mgr. Martin Hajník

 

 

 

X