V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu slovenským dobrovoľníkom z roku 1849


//V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu slovenským dobrovoľníkom z roku 1849

Dvadsiateho deviateho mája 2022 sa v obci Soľ konalo slávnostné podujatie. Pred budovou obecného úradu bola na pamätníku osadená pamätná tabuľa pripomínajúca významný úsek v histórii tejto obce. O aký významný úsek ide? V pohnutých revolučných rokoch 1848 ‒ 1849 sa v okolí obce odohrali boje slovenských dobrovoľníkov a sedliakov s maďarskými honvédskymi jednotkami. Počas zimnej výpravy, ktorá bola na rozhraní rokov 1848 – 1849, časť slovenského dobrovoľníckeho zboru postupovala cez stredné Slovensko ďalej na východ a obsadila Prešov. Maďarské vojenské velenie sa s tým však nechcelo zmieriť a chystalo útok na Prešov a jeho dobytie. V ústrety im vyšlo päť stotín  slovenských dobrovoľníkov pod velením kapitána Karola Bórika, spolu s ním išiel aj jeho starší brat Daniel Bórik, tajomník Slovenskej národnej rady. Už pri Kapušanoch narazili na predné maďarské stráže, ktoré rozohnali, a postupovali ďalej. Pridalo sa k nim aj päťdesiat sedliakov, ozbrojených väčšinou sekerami. Medzi Hanušovcami nad Topľou a obcou Soľ sa im do cesty postavila jazdná maďarská jednotka, a aj tú zahnali na útek. Prenocovali v obci Soľ a nasledujúce ráno postupovali na Vranov nad Topľou. Mesto maďarské vojská opustili, potom sa slovenské jednotky stiahli do Prešova a víťazne ukončili toto ťaženie.

Spomienka na tieto udalosti je vyrytá do pamätnej tabule, ktorá zdobí pamätník v obci Soľ. Na jej inštalácii sa podieľal obecný úrad a Matica slovenská. Obyvatelia Soli medzi sebou privítali v krásne nedeľné slnečné dopoludnie vzácnych hostí: predsedu MS Mariána Gešpera, starostu obce Jozefa Bertu a predsedu MO MS v obci Soľ Dušana Bertu. Na slávnosti sa zúčastnili aj poslanci Prešovského samosprávneho kraja. Ako prvý vystúpil s prejavom starosta obce Jozef Berta, ktorý pripomenul jej bohatú históriu a slávne tradície. Predseda MS Marián Gešper vo svojom príhovore zdôraznil hlavnú úlohu Matice slovenskej ‒ zachovávanie historickej pamäti nášho národa. Pripomenul, že naša národná a kultúrna inštitúcia vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. V tomto roku si dvojsté výročie narodenia pripomínajú také osobnosti štúrovskej generácie, ako boli Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Ján Palárik, Peter Michal Bohúň a mnoho ďalších, ktorí formovali svojím životom a dielom moderný slovenský národ. „Soľ a Vranov boli najvýchodnejšie slovenské obce, ktoré dosiahli hurbanovci v revolučných rokoch 1848 až 1849 v boji za národné a sociálne práva, ktorým položili základ modernej slovenskej spoločnosti. Chceme poukázať na to, že procesy obrodenia Slovákov, ale aj pôsobenie štúrovskej generácie a následne hurbanovcov v tom revolučnom roku boli aktívne nielen na strednom alebo západnom Slovensku, ale aj na východnom Slovensku, dokonca až na Zemplíne,“ skonštatoval predseda MS. Po predsedovi MS sa slova ujal predseda Miestneho odboru MS v obci Dušan Berta. Vo svojom vystúpení sa zameral na históriu obce a na tri pamätné tabule, ktoré zdobia pamätník. Štvrtá pamätná tabuľa sa odhaľovala práve v tento slávnostný deň ‒ 29. mája 2022. Tabuľa je umiestnená na pilieri pri obecnom úrade spolu s ďalšími pamätnými tabuľami pripomínajúcimi oslobodenie obce v januári 1945 alebo miestne pôsobenie evanjelického farára a humanistického básnika Jakuba Jakobeusa v 17. storočí.

Po prejavoch hostí sa na improvizovanej scéne ‒ na lúčke pri pamätníku, uskutočnili dramatické výstupy, ktoré oživili históriu obce. Účinkovali členovia Divadelného odboru MS a Mladej Matice. V hlavných úlohách sa predstavili Peter Schvantner (Karol Bórik) a Peter Vrlík (Daniel Bórik), v bojových scénach svoje umenie predviedli členovia historickej skupiny Mojmírova družina, ktorí sú členovia Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši. Niekoľko desiatok divákov odmenilo účinkujúcich srdečným potleskom. Po vystúpení matičiarov predseda MS Marián Gešper, starosta obce Jozef Berta a predseda MO MS Daniel Berta slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Na záver ešte vystúpili členovia historickej skupiny Mojmírova družina s ukážkami bojového umenia (boj so sekerou a sečnými zbraňami), ktoré prítomných veľmi zaujalo. Vystúpenie matičiarov pochválil aj starosta obce Jozef Berta.

Matica slovenská sa aj v tomto roku podieľa na odhaľovaní pamätných tabúľ, búst významných osobností našich slovenských dejín, ale aj udalostí, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do pamäti nášho národa. To je hlavné poslanie našej národnej a kultúrnej ustanovizne a  nemalo by sa na to zabúdať. Pevne dúfame, že takýchto podujatí bude čo najviac a že nimi zavrieme ústa všetkým pochybovačom, ktorí spochybňujú opodstatnenie našej Matice slovenskej.

text: Peter Vrlík, foto: Martin Hajník

 

 

2022-06-10T10:10:22+00:0010 júna 2022 |Prešovský kraj|
X