V žarnovickom cintoríne si uctili pamiatku vedúcej Prameňa


//V žarnovickom cintoríne si uctili pamiatku vedúcej Prameňa

V polovici októbra minulého roka, vo veku 83 rokov, umrela dlhoročná členka výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici a súčasne zakladateľka, a počas 20 rokov aj vedúca, speváckej skupiny Prameň Irma Danková.

Jej pamiatku si uctili zástupcovia MO MS (na fotografii pri jej hrobe zľava) predsedníčka a terajšia vedúca SSk Prameň Anna Benčatová, tajomník Jozef Piecka, predsedníčka DV Darina Nikodémová, člen výboru Roland Hanus, hospodárka Renáta Štefanková a člen výboru Marián Sedliakv utorok 17. októbra podvečer po skončení rokovania výboru MO. V žarnovickom cintoríne jej na hrob, ktorý má spoločný s manželom, položili veniec, zapálili sviečku a úctu dali aj chvíľkou ticha. Aspoň takto si pripomenuli jej záslužnú prácu, za ktorú bola viackrát ocenená. Len v rámci Matice slovenskej, kde bola členkou od roku 2005, to bol Pamätný list predsedu MS, Medaila predsedu MS a v roku 2019 Zlatá Cena MS. Samozrejme dostala aj viacero iných ocenení. Pod jej vedením získala SSk Prameň Výročnú cenu mesta Žarnovica, Bronzovú, Striebornú a v roku 2020 Zlatú Cenu MS.

Česť jej životu, česť jej nehynúcej pamiatke!

Ing. Jozef Piecka

Foto: Marián Sedliak

2023-10-19T12:04:02+00:0019 októbra 2023 |Banskobystrický kraj|
X