Vďační súboristi venovali svoj vianočný koncert držiteľovi Zlatej medaily Matice slovenskej Ladislavovi Feríkovi


//Vďační súboristi venovali svoj vianočný koncert držiteľovi Zlatej medaily Matice slovenskej Ladislavovi Feríkovi

Folklórny súbor Chemlon Humenné v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská Humenné a Maticou slovenskou uskutočnili dňa 27.12.2023 vianočný koncert DFS Chemloňáčik a jeho hostí pod názvom Na dvore.

Na koncerte okrem 2 tanečných skupín DFS Chemloňáčik účinkovali aj jeho 2 spevácke zložky – detská spevácka skupina Bosorčatá a dievčenská spevácka skupina Bosoročky, tanečná zložka FS Chemlon Humenné, mužská spevácka skupina Hačure, Ľudovít Džubák a ľudová hudba zložená z učiteľov a žiakov SZUŠ Kudlovská.

Koncert sa realizoval s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a bol venovaný riaditeľovi súboru Ladislavovi Feríkovi, ktorý v tomto roku oslávil svoje 70 ročné jubileum a 50 rokov súborovej činnosti na postoch tanečníka, speváka, vedúceho tanečnej zložky a riaditeľa súboru. Za svoju činnosť na umeleckom poli bol Ferík v tomto roku vedením Matice slovenskej ocenený Zlatou medailou.

Samotný koncert sa skladal z dvoch častí. V prvej časti v podaní speváckych kolektívov odzneli rusínske i zemplínske koledy Koly jasna hvizda, Coše stalo nove, V jasľach ležit, Divnaja novina, U našoho hospodarja, Z tamtej strani jarka žeľena otavka, Šedzi vrabec, Z tamtej strani jarka žeľena tatarka, A pri kosceľe, Narodzil še Pan, Za vašim stolom, Spi Issuse spi. Koledy Nova radosť stala, Z Panny še narodzil a Narodzil še Kristus Pan mali aj scénické tanečné spracovanie v choreografickom stvárnení doc. Vladimíra Marušina, ArtD.

Druhá časť mala svetský charakter, v ktorej sa tancami Krucena, Naša Hanička a Na husočky predstavil DFS Chemloňáčik a program blokom tancov „Ta šespačikaždomu, Verbunk a  Šumny čardáš ukončili tanečníci FS Chemlon. Záverečný hymnus Živiteľudije spolu s účinkujúcimi spievalo už aj celé publikum.

Na záver pár tradičných informácií – choreografické spracovanie tancov doc. Vladimír Marušin, ArtD., tanečná príprava Anička Marušinová, doc. Vladimír Marušin, ArtD., Bc. Michal Gnip, DiS.art., hudobné úpravy PaedDr. Miroslav Kerekanič, ľudovú hudbu viedli Mgr. art. Vierka Hajduková a Mgr. Vitalina Poldruháková.

Vianočný koncert bol peknou bodkou za úspešnou už minuloročnou sezónou. Mal iba jednu chybu, do koncertnej sály MsKS Humenné sa nezmestili všetci záujemcovia. Ale nás záujem o naše kolektívy teší, ale i zaväzuje do nasledujúceho roka. Okrem domácich vystúpení nás čaká i aj účinkovanie na medzinárodných festivaloch v Burgase v Bulharsku a Istanbule v Turecku. Tak teda do videnia na ďalších našich koncertoch.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art., odborný pracovník Vihorlatského múzea

 

 

2024-01-10T09:41:22+00:0010 januára 2024 |Prešovský kraj|
X