Vedecká konferencia Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť


//Vedecká konferencia Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou a MO Rusínskej obrody v Humennom uskutočnili dňa 18. decembra 2023 vedeckú konferenciu Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť.
Cieľom konferencie bolo oboznámiť širokú verejnosť s životom a dielom A. I. Dobrianskeho, uviesť neznáme skutočnosti z minulosti Rusínov, Slovákov i Slovanov a cez historické súvislosti pochopiť súčasné dianie na Slovensku, v Európe i svete.
Lektormi konferencie boli prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD. (Chazarské dedičstvo u východných Slovanov), PhDr. Erik GERMUŠKA, PhD.(Ľudovít Štúr-Slovanstvo-Geopolitika multipolárneho sveta), Mgr. Radoslav ŽGRADA (A. I. Dobriansky v kontexte slavianofilstva v 19. storočí) a Mgr. Jaroslav KEREKANIČ (Idea všeslovanskej vzájomnosti). Zaujímavé lektorské príspevky mali dobrú odozvu u poslucháčov, ktorá sa prejavila v následnej neformálnej plodnej besede.
Súčasťou projektu boli aj dva semináre a následné besedy Mgr. Jaroslava Kerekaniča s členmi FS Chemlon Humenné dňa 1.12.2023 a s účastníkmi festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu dňa 3.12.2023, ktorí si prišli uctiť A. I. Dobrianskeho aj k jemu hrobu v Čertižnom. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Matice slovenskej.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art. odborný pracovník Vihorlatského múzea

 

 

2024-01-10T09:49:12+00:0010 januára 2024 |Prešovský kraj|
X