Divadelný odbor Matice slovenskej

Mgr. Marián Lacko
Adresa: Dom Matice slovenskej, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš

Historický odbor Matice slovenskej

Prof. PhDr. Ján Lukačka
Adresa: Černyševského 21, 851 01 Bratislava

Hudobný odbor Matice slovenskej

Prof. Oskar Elschek
Adresa: Jána Smreka 18, 841 08 Bratislava

Jazykový odbor Matice slovenskej

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Adresa: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 07 Nitra

Mladá Matica

Bc. Marek Nemec
Adresa: DMS L. Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0918/904955
E-mail: dms.mikulas@matica.sk

Pedagogický odbor Matice slovenskej

PhDr. Libuša Klučková
Adresa: Krížna 17, 940 01 Nové Zámky

Politologický odbor Matice slovenskej

Roman Michelko
Adresa: Furdeková 12, 850 03 Bratislava

Športový odbor Matice slovenskej

Mgr. Ľubomír Kleštinec
Adresa: Šúdolská 33, 949 01 Nitra

Výtvarný odbor Matice slovenskej

PhDr. Ladislav Skrak
Adresa: Nám. Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Tel: 02/62 31 15 64
Mobil: 0908773693
E-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk

Národohospodársky odbor Matice slovenskej

Doc. Ing. Ladislav Lysák, PhD.
Adresa: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava

 Vlastivedný odbor Matice slovenskej

PhDr. Dáša Daneková
Adresa: D. Michaelliho 21, 036 01 Martin

Spevácky odbor

Helena Kalinová
Adresa: Cesta pod Hradovou 36, 040 09 Košice

Odbor etiky a vlastenectva

Prof. Ing. Ladislav Polák CSc.
Adresa: Magurská 2, 040 01 Košice

Odbor ekonomický

momentálne neobsadené

Odbor regionalistiky

Ing., Mgr. Anton Meteňko PhD.
Adresa: Berlínska 9, 040 13 Košice

Umelecký odbor

momentálne neobsadené

Odbor slovanskej vzájomnosti

Ing. Karol Géci - predseda
Adresa: Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava