Vianočný futbalový turnaj – 2. ročník – Na počesť Ladislava Pavloviča


//Vianočný futbalový turnaj – 2. ročník – Na počesť Ladislava Pavloviča

Dňa 26. decembra 2019 Odbor Mladej Matice Prešov zorganizoval už po druhý raz Vianočný futbalový turnaj na počesť Ladislava Pavloviča (1926 – 2013), prešovského športovca 20. storočia, dvojnásobného kráľa ligových strelcov a člena Klubu ligových kanonierov.

Ladislav Pavlovič sa aktívne podieľal na popularizácii futbalu a ako mládežnícky tréner vychoval 102 dorastencov, z ktorých hralo v 1. československej lige 30 hráčov, ďalší v 2. lige a iných súťažiach. Bol aj zakladateľom ženského futbalu v Prešove. Práve preto sa rozhodol predseda OMM Prešov Bc. Marko Gajdoš zorganizovať na jeho počesť futbalový turnaj už 2-krát po sebe s úspešnou účasťou. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Prešov a z finančných prostriedkov Matice slovenskej na realizáciu projektov ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019. Účasť na turnaji bola bohatá, zúčastnilo sa 25 hráčov z radov OMM Prešov. Veľká vďaka patrí aj športovému novinárovi p. Jánovi Jacošovi, ktorý prispel k spoluorganizácii ako futbalový delegát. Pri odovzdávaní cien prispel pútavým slovom syn Ladislava Pavloviča o jeho otcovi a úspechoch. Následne sa poďakoval predseda OMM Prešov Bc. Marko Gajdoš za účasť hráčom a spolu s Ľubomírom Pavlovičom odovzdali ceny pre víťazov. Po ukončení turnaja nasledovala spoločná večera s účasťou všetkých zúčastnených hráčov aj hostí, kde sme sa spoločne rozprávali o nových výzvach a aktivitách na rok 2020.

Súťažiace družstvá sa umiestnili takto: 1. miesto obsadili – ŽVS s 12 bodmi, 2. miesto obsadili – Brothers so 6 bodmi, 3. miesto obsadili – MM Bystré so 6 bodmi, 4. miesto obsadili – Family s 3 bodmi, 5. miesto obsadili – Ochutnaj Ukrajinu s 3 bodmi

Najlepším hráčom turnaja sa stal: Tomáš Mruz (ŽVS)

Najlepším strelcom sa stal: Adam Tkáč (MM Bystré)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na 2. ročníku Vianočného futbalového turnaja – Na počesť Ladislava Pavloviča ako aj tým, ktorí nám pri realizácii tohto turnaja akokoľvek pomohli. Futbalový turnaj finančne podporilo Mesto Prešov, Matica slovenská a predseda OMM Prešov. Veríme, že sa turnaj stane tradičným a o rok sa stretneme ešte vo väčšom počte.

2020-01-09T11:01:30+00:009 januára 2020 |Prešovský kraj|
X