Vo Vranove nad Topľou zahrala dychovka ako kedysi…


//Vo Vranove nad Topľou zahrala dychovka ako kedysi…

V roku 2021 ubehlo už 75 rokov od vzniku prvej dychovky vo Vranove nad Topľou. Bohužiaľ v súčasnej dobe dychová hudba už niekoľko rokov nie je. Zaujímavosťou je, že keď v roku 1946 hudobníci začínali vo vranovskej dychovke, ešte mnohí úplne nepoznali noty. No už o rok neskôr po prvýkrát vystúpilo 32 hudobníkov pri májových oslavách v starobylom hornozeplínskom meste Vranov. Komplikované začiatky, mnohé úspechy, odhodlanie hudobníkov, ale aj ďalšia história zaujala dvoch dlhoročných kolegov i hudobníkov – dychovkárov Františka Gešpera a Jána Fenčáka, aby túto históriu zhmotnili pre súčasné generácie v podobe knižnej publikácie pod názvom „75 rokov dychovej hudby v regióne Vranov nad Topľou.“ Po takmer ročnom zbieraní informácií a rôzneho ďalšieho materiálu sa zrodila kniha, kde je podrobne zmapovaná história dychovej hudby Vranovčanka od roku 1946 až po rok 2008. Svoje miesto si tam našlo aj desať ďalších dychových hudieb i dychových súborov z regiónu Vranov nad Topľou.

Celá história bola spracovaná a úspešne zrealizovaná predovšetkým vďaka spolupráci s Maticou slovenskou, ktorá zastrešila celú tlač. V tejto súvislosti chceme vysloviť uznanie predsedovi Mariánovi Gešperovi za pomoc pri vydaní zaujímavej publikácie. Keďže každú novú knihu treba odprezentovať a uviesť do života, nebolo tomu inak ani teraz. V Mestskom dome kultúry vo Vranove na Topľou autori rozprávali o svojich začiatkoch a o spomienkach spred 40 rokov. Prihovorila sa aj členka dychovej hudby Hanušovce nad Topľou Alžbeta Čákyová, manželka dirigenta Andreja Čákyho a predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

V prítomnosti oboch autorov, predsedu MS a hostí uviedli do života svoje dielo spolu s hudobnými ukážkami v podaní Orchestra Vychodňarov z Nižného Hrabovca. Jeden z dirigentov dychovej hudby Vranovčanka i Pionierskej dychovej hudby pán Jaroslav Naňák vzal do ruky taktovku po dlhých 30 rokoch. Medzi ukážkami nechýbala slávnostná fanfára, dychové pochody a krátky prierez dejín všetkých dychových hudieb v podobe ďalších skladieb.

Pekný zážitok zostane vo vedomí vranovskej verejnosti vďaka spolupráci MsDK Vranov nad Topľou, Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a Matici slovenskej.

FR

 

 

 

 

 

 

2022-12-14T15:21:51+00:0014 decembra 2022 |Prešovský kraj|
X