Vranovská knižnica oslávila storočnicu


//Vranovská knižnica oslávila storočnicu

V piatok 1. apríla 2022 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice vo Vranove nad Topľou. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou bola otvorená 1. apríla 1922 ako matičná knižnica s jej zrod sa spájal s miestnym odborom Matice slovenskej. V súčasnosti uchováva vyše 75-tisíc knižničných dokumentov a má takmer 4500 čitateľov.

V úvode osláv storočnice  prítomných privítala hovoreným slovom  moderátorka RTVS Zuzana Belková, ktorá nás sprevádzala počas celého slávnostného stretnutia. Prihovorila sa nám aj riaditeľka Hornozemplínskej knižnice, primátor mesta  Vranov nad Topľou, riaditeľka Odboru kultúry  Prešovského kraja, predseda Matice slovenskej  a predseda Spolku slovenských knižníc.

V literárno-hudobnom pásme vystúpili Štefan Bučko a Andrea Bučko. Dejiny knižnice odprezentoval historik Martin Lupčo, ktorý poukázal na to, že pri zrode knižnice bola Matica slovenská iniciátorom, prvým zriaďovateľom a prevádzkovateľom. Pri tejto príležitosti predseda Matice slovenskej Marián Gešper odovzdal v mene Výboru MS Hornozemplínskej knižnici aj vysoké matičné ocenenie a to Cenu Matice slovenskej Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Predseda MS pripomenul, že Vranovská knižnica ma veľké zásluhy aj pri obnove slovenskej kultúry na Hornom Zemplíne počas prvých prelomových rokov Česko-slovenskej republiky a úzko súvisí so založením Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou v roku 1921. Treba zdôrazniť, že OP MS vo Vranove nad Topľou a MO MS Vranov nad  Topľou pravidelne spolupracuje s Hornozemplínskou knižnicou pri organizovaní rôznych  súťaží, besied, prednášok a podobne.

Slávnostné stretnutie po oficiálnej časti pokračovalo besedou a posedením pri čaši vína.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.

Autor: Miroslav Gešper, vedúci OP MS Vranov nad Topľou

 

2022-04-11T08:18:46+00:005 apríla 2022 |Prešovský kraj|
X