Výnimočná kniha Slovenská ľudová architektúra oživuje krásu národného kultúrneho dedičstva


/, Žilinský kraj/Výnimočná kniha Slovenská ľudová architektúra oživuje krásu národného kultúrneho dedičstva

Matica slovenská vydala unikátnu knihu Slovenská ľudová architektúra z pera profesorky Janky Krivošovej. Autorka má ambíciu obnoviť záujem širšej verejnosti o ľudovú architektúru Slovenska, a tým prispieť nielen k jej väčšej ochrane, ale aj citlivej obnove.

„Keď som si uvedomila, že ľudová architektúra už takmer nejestvuje, považovala som za svoju povinnosť zachovať ten nazbieraný vzácny grafický a fotografický dokumentačný materiál a dať ho v podobe knihy tým, ktorým patrí – dedičom, ktorí nepoznajú svoju minulosť,“ vysvetlila profesorka Janka Krivošová. Čitateľa zaujme viac ako sedemsto unikátnych fotografií, ktoré zobrazujú dnes už poväčšine nejestvujúce obytné domy rôznych slohov a štýlov, sýpky, mlyny, vahadlové studne, zvonice, koliby či drevené kostolíky. Dozvie sa viac o spôsobe súčasnej muzeálnej prezentácie a ochrany tradičnej ľudovej architektúry. Publikácia sa venuje tradičnému staviteľstvu podľa jednotlivých žúp, pričom objasňuje používané štýly, materiály a technológie. Na stovkách nákresov ponúka konštrukčné detaily a priestorové členenie tradičných stavieb. Osobitné kapitoly sa venujú technickým pamiatkam, dreveným sakrálnym stavbám, slovenským skanzenom a dokonca odrazu tradičnej architektúry v diele významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Snahou autorky je tiež inšpirovať tých, ktorí chcú nadviazať na dedičstvo tradičnej architektúry pri vlastných stavebných zámeroch. „Okolité krajiny si svoje dedičstvo chránia, zveľaďujú. Pod Alpami si zachovali voľné hospodárstva, šikmé strechy a novú výstavbu udržali prísnymi predpismi v pôvodnom architektonickom duchu. Nemci si tiež ochraňujú svoje hrázdené domy. Aj dedičstvo našich dedov by mohlo priniesť mnohé inšpirácie. Ujať by sa toho mohli architekti a vytvoriť také našské domoradia, nie solitéry. Jurkovičov odkaz by mohol byť inšpiratívny, lebo dnešný funkcionalizmus asi neuspokojí všetkých,“ dodala autorka publikácie. Profesorka Janka Krivošová je poprednou slovenskou odborníčkou v oblasti tradičnej architektúry. Je autorkou niekoľkých publikácií venovaných ľudovej a sakrálnej architektúre a umeniu. V druhej polovici 20. storočia bola jednou z vedúcich osobností výskumu a dokumentácie tradičnej architektúry na Slovensku.

IÚ MS

Knihu si môžete objednať tu https://www.vydavatel.sk/kniha/slovenska-ludova-architektura

X