Výročie založenia MO MS Benkovce – obnova dvojkríža


//Výročie založenia MO MS Benkovce – obnova dvojkríža

Pri príležitosti prvého výročia založenia miestneho odboru Matice slovenskej v obci Benkovce, ktorá sa nachádza neďaleko vodnej nádrže Domaša, dňa 20.  septembra 2020 obecný úrad v spolupráci s MO MS v Benkovciach, zorganizovali významné podujatie spojené aj so slávnostným odhalením dvojkríža, umiestneným v centre obce. Tohto roku prešiel tento symbol Slovenska výraznou renováciou. Občania obce ho postavili už v roku 1993 na počesť vzniku SR.

Podujatie otvorila hymna SR, po ktorej nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpila FSS Konopianka dlhoročne pôsobiaca pri MO MS Žalobín. Prítomným sa prihovorila starostka obce Viera Pavlišková. Podujatie podporil aj samotný predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vo svojom príhovore priblížil dejiny a symboliku slovenského dvojkríža, súčasne vyzdvihol životné dielo JUDr. Jozef Baníka, ktorý inicioval postavenie dvojkríža pred tridsiatimi rokmi a navždy nás opustil minulý rok. Slovo na záver dostal rodák z obce – duchovný otec Dušan, rozobral symboliku dvojkríža od kedy sa vyskytuje na našom území až dodnes. Po príhovoroch predseda Matice slovenskej a predseda MOMS Ondrej Hudík slávnostne odhalili zrenovovaný dvojkríž. Následne duchovný otec Juraj z rím. kat. farnosti posvätil kríž. Podujatie morálne podporili svojou prítomnosťou členovia výboru MS Miroslav Gešper, Ladislav Kalafa a členka KR MS Jana Gešperová.

Prítomných potešila ešte svojou druhou časťou vystúpenia folklórna spevácka skupina Konopianka, tá sa venuje prevažne piesňam z Horného Zemplína. O občerstvenie pre prítomných sa postarala obec Benkovce. Aj tu vidno nadšenie a prácu matičiarov a nadšencov, ktorí sa aj takouto činnosťou snažia uchovávať dedičstvo našich predkov a uchovávať naše tradície. Tak ako to býva tradične na matičných podujatiach, aj toto bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.

 

Autor: Miroslav Gešper

2020-09-30T15:44:38+00:0030 septembra 2020 |Prešovský kraj|
X