Zvolenský manifest


//Zvolenský manifest

Dňa 16. 10. 2019 sa vo Zvolene konala pamiatka na 87. výročie Zvolenského Manifestu. Cieľom stretnutia Andreja Hlinku a Martina Rázusa bolo oznámenie svetu, že pod Tatrami žije národ, ktorému sa upiera právo vysloviť pravdu o ňom samom, pravdu o tom, že je národom svojbytným a samostatným, že tvorí národnú osobitosť a má podľa prirodzeného práva nárok na vlastný štát. Spomenuli aj to, že našou povinnosťou je pripomínať si a uctievať, ale hlavne pokračovať vo veľkých činoch našich národných činiteľov a našich predkov. Túto pamiatku si uctili predstavitelia SNS, 1. podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, poslanci mesta Zvolen a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej vo Zvolene Branislav Husár. Pamiatku spríjemnil Zvolenský spevokol a spevokol Evanjelického bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici, ktorí začali pamiatku hymnou Slovenskej republiky. Spevokol Evanjelického gymnázia ďalej zaspieval hymnu Matice slovenskej a jeden z členov spevokolu predniesol biblický žalm. Na záver sa kládli vence na znak úcty. Udalosť zavŕšil Zvolenský spevokol piesňou Aká si mi krásna.

Michal Baranec

fotografie: B. Husár

 

2019-10-18T14:40:38+00:0018 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X