100 rokov Česko-Slovenskej republiky a prínos M. R. Štefánika


//100 rokov Česko-Slovenskej republiky a prínos M. R. Štefánika

Galanta, 21. 9. 2018

U nás v Galante je už tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej Galanta začiatkom školského roku zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 21. 9. 2018 sa 45 žiakov zo Základnej školy na Štefánikovej ulici, na Sídlisku SNP a na Sídl. Sever v Galante spolu s pedagógmi zúčastnilo na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku Viliama Šuleka a Karola Holubyho v Šulekove. Naša cesta sprevádzaná Ing. P. Lehotským a JUDr. D. Miženkom potom pokračovala do Brezovej pod Bradlom. Počasie nám prialo, a tak aj pietny akt kladenia venca pri Mohyle M. R. Štefánika mal slávnostný charakter. Cesta sa tým ale neskončila. Po krátkej prestávke sme navštívili rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách. Celé podujatie finančne podporilo mesto Galanta a k našej výprave sa pridal aj pán primátor Peter Paška, čo celej akcii dalo ešte slávnostnejší charakter.
Rodný dom M. R. Štefánika a súhrn exponátov prostredníctvom pani lektorky priniesol nové informácie. Žiaci a žiačky sa dozvedeli, čo učebnice nepíšu. Najviac zaujalo rozprávanie o tom, ako sa stal na observatóriu v Meudone spolupracovníkom prof. J. Janssena, kde r. 1906 skonštruoval spektroheliograf. Dobre sa zapísal v parížskych vedeckých a spoločenských kruhoch. Venoval sa výskumom Slnka, pozoroval planéty a meteority na Mont Blancu. Absolvoval cesty do Španielska, Turkestanu, Tichomoria, Alžírska, Brazílie, Ekvádoru a tu pozoroval zatmenia Slnka. Na Tahiti pozoroval prechod Halleyovej kométy a vybudoval tam observatórium.
V roku 1912 získal francúzske občianstvo, no nikdy neprestal pracovať pre svoj národ. Miloval Slovensko a tomu podriadil všetku činnosť, či už ako vojnový pilot, letecký dôstojník, či brigádny generál (1918), neskôr aj rytier Čestnej légie. M. R. Štefánik po vypuknutí vojny spoznával, že sa začína nová kapitola dejín: rozbitie nenávidenej monarchie a uskutočnenie toľko pripravovaného vytvorenia vlastnej republiky. Budovanie čs. vojenských jednotiek v zahraničí a organizovanie légií sa stalo osou jeho života. Zastával diplomatické funkcie, cestoval, organizoval, pripravoval novú slobodu i samostatnosť. Sen sa mu naplnil. Zomrel tragicky 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji. Jeho smrť dodnes nebola poriadne vyšetrená a napriek snahe mnohých historikov stále zostáva množstvo nezodpovedaných otázok. Predsa len nám a našej mládeži zanechal dosť vlastných myšlienok, ktoré by nám mali byť mementom:

„Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.

Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.

Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“ (M. R. Š.)

Ďakujeme p. primátorovi, mestu Galanta a MO MS Galanta.

Mgr. Janka Krúteková

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-09-26T13:38:08+00:0026 septembra 2018 |Trnavský kraj|
X