Okresné kolo Šalianskeho Maťka v Galante


//Okresné kolo Šalianskeho Maťka v Galante

Tradičná súťaž v prednese slovenskej prózy s názvom „Šaliansky Maťko“ po roku opäť prilákala množstvo žiakov a škôl aj v okrese Galanta. Okresné kolo 29. ročníka tejto súťaže v Dome MS v Galante sa konalo 26. februára 2024.
Čo je viac ako potešujúce, každý rok sa prihlasuje viac žiakov. Do všetkých troch kategórií sa prihlásilo celkovo 35 školákov zo 17 škôl. Pedagógovia pripravili súťažiacich veľmi dobre a porotcovia mali čo robiť aby vybrali tých najlepších. Medzi porotcami okrem pedagógov bol tajomník MS a taktiež autor mnohých odborných publikácií Viliam Komora, šéfredaktor Slovenských pohľadov Radoslav Žgrada ako aj spisovateľ Milan Gonda,

Víťazmi Šalianskeho Maťka sa stali:
I. kategória   
1. miesto: Šimon Kollár, ZŠ Štefánikova ulica, Galanta
2. miesto: Sabína Gulášová, ZŠ Sídlisko SNP, Galanta
3. miesto: Elena Karkušová, ZŠ Veľké Úľany

II. kategória  
1. miesto: Nikola Gemeriová, ZŠ J. Fándlyho, Sereď
2. miesto: Ondrej Lukačovič, ZŠ Michala Tareka, Abrahám
3. miesto: Michal Sopkulliak, ZŠ Pusté Úľany

III. kategória 
1. miesto: Michal Kotman, Gymnázium Janka Matúšku Galanta
2. miesto: Nina Juhásová, ZŠ Horné Saliby
3. miesto: Nela Adamčíková, ZŠ Sídlisko SNP, Galanta

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach získali diplom aj knižné dary z Vydavateľstva MS. Víťazi dostali konkrétne knihu od Petra Vrlíka – „Najstaršie slovanské báje, legendy a povesti“. Okrem toho ešte všetci zúčastnení získali cenné rady od všetkých prítomných spisovateľov a porotcov.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa pripravili na okresné kolo 29. ročníka súťaže v prednese tradičnej slovenskej poézie Šaliansky Maťko. Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia na krajskom kole. Ostatným prajeme mnoho úspechov na iných súťažiach, prípadne na ďalšom ročníku Šalianskeho Maťka. Samozrejme, všetkým žiakom želáme veľa úspechov vo svojom štúdiu a odhodlania v rozvíjaní svojho talentu.

Text: Peter Schvantner
Foto: DMS Galanta

2024-02-29T09:41:38+00:0029 februára 2024 |Trnavský kraj|
X