Návšteva na Luciu

thumbnail

Šurany, 13. 12. 2017

Dom Matice slovenskej v spolupráci s dobrovoľníčkami Maríny v stredu 13. 12. 2017 navštívili resocializačné zariadenie Nelegál v Šuranoch. Zariadenie poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti resocializácie a rehabilitácie osôb závislých na drogách rôzneho druhu, alkohole a patologickom hráčstve. Vianočné tvorivé dielne už sa stali tradičným podujatím pre sviatkami na mnohých miestach. Bolo nám všetkým príjemne a určite sa opäť s novými priateľmi uvidíme.

Mgr. Miroslava Kozárová
riad. DMS Šurany

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z návštevy
fotografia z návštevy
fotografia z návštevy
fotografia z návštevy
fotografia z návštevy
fotografia z návštevy
fotografia z návštevy