31. Reprezentačný matičný ples v Štúrove


//31. Reprezentačný matičný ples v Štúrove

Dňa 3.2.2024 sa konal 31. Reprezentačný matičný ples v Štúrove. Aj tento rok to bolo miesto, na ktorom sa stretli dobrí priatelia, ktorí strávili tento večer v dobrej nálade v spoločnosti kvalitnej hudby, spevu a tanca.

Vo vstupnej hale vítali hostí členovia výboru s uvítacím nápojom a hudobná skupina Garážanka, ktorá už neodmysliteľne patrí k Matičnému plesu v Štúrove. Otvárací tanec patril Slovenskému folklórnemu spolku LIPA z Budapešti pod vedením predsedníčky spolku Silvie Salgaiovej a umeleckej vedúcej Kati Szilágyiovej. Cieľom spolku je zbieranie, pestovanie a  reprezentovanie slovenských tanečných zvykov v Maďarsku. O tom, že sa im ich cieľ darí do bodky napĺňať svedčí aj mnoho úspechov nielen na maďarských festivaloch a podujatiach, ale aj na zahraničných. Spolok sa môže pýšiť najvyšším ocenením „Za našu národnosť“ z Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Na celoštátnej súťaži „Vo víre tanca“ organizovanej Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku určenej pre folklórne skupiny sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme. Otváracím tancom boli Békešské tance a po krátkom príhovore sa predstavili ešte raz a zatancovali Ciferskú polku. Tanečníci zožali obrovský úspech s patričným potleskom. Po uvítacom príhovore nasledoval prípitok, ktorým  tajomníčka Mária Vavreczká a člen výboru Ján Machaj, slávnostne otvorili ples. Nasledoval elegantný prvý valčík, ktorý zaplnil tanečný parket. Do tanca hrala hudobná skupina Akropola, ktorá sa postarala o dobrú zábavu.

Obom hudobným telesám sa darilo udržiavať dobrú náladu a tým násobiť úspešnosť toto plesu.

Veľká vďaka patrí podporovateľom, matičnej organizácii a samozrejme všetkým hosťom, ktorí prišli, zabavili sa a v opojení smiechu a hudby zabudli na každodenné starosti všedných dní.

 SH

2024-02-27T14:34:30+00:0027 februára 2024 |Nitriansky kraj|
X