70. výročie oživotvorenia MO Matice Slovenskej Košice


//70. výročie oživotvorenia MO Matice Slovenskej Košice

Košice, 26. 6. 2015

Miestny odbor Matice Slovenskej v Košiciach si v týchto dňoch pripomína významné povojnové udalosti v Košiciach, keď na valnom zhromaždení 23.júna 1945, po 6-ročnej maďarskej okupácii, bol obnovený Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach.
O 9:00 hod. si košickí matičiari pri buste Karola Murgaša na Kováčskej ulici pripomenuli 90.výročie úmrtia tohto národného buditeľa, ktorý významne prispel k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života v Košiciach. Na Kováčskej ulici matičiarov privítal podpredseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. Prítomní na úvod zaspievali štátnu hymnu Slovenskej republiky. Osobnosť Karola Murgaša pripomenul A. Meteňko (niektoré pasáže pozri nižšie). Za spevu slovenských piesní bol osadený venček, ktorý pripravila košická matičiarka Ing. Tatiana Buchláková. Na záver podujatia zaznela matičná hymna.

Anton Meteňko,
MO MS Košice

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok v pdf

2015-06-30T07:52:59+00:0029 júna 2015 |Košický kraj|
X