95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave


//95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

Trnava, 1. 3. 2018

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1 150. výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie MO MS v Trnave, v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra-Trnavského, predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika, prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste – 155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri – 100. výročie prvej ČSR.
MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.
Naše pozvanie prijali významní hostia: Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK, Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z Kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.
V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, dozvedelo sa o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku v Trnave už v roku 1869, Trnavou prechádzali takmer všetci národovci, počnúc Štúrom, Hurbanom, Hodžom. Radlinským, Tamaškovičom, Palárikom, neskôr F. Urbánkom, M. Urbanom, Tajovským, Jilemnickým či významnými umelcami, akými boli J. Koniarek, M. Schneider-Trnavský.
Hodžova dcéra Božena sa vydala do Trnavy za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka. Mali dcéru Elenu. Tá sa vydala sa za Dr. Milana Ivanku, ktorý z balkóna radnice v Trnave v októbri 1918 vyhlásil vznik prvej ČSR. Elena bola literátka, vydala aj knihu noviel V krinolíne, kde tieto udalosti v Trnave opisuje a verí, že jej matka Božena Hodžová by bola pyšná na svojho zaťa.

Z pera F. Urbánka (krátené):

„1. januára 1919 bola slávnostne prinavrátená skonfiškovaná budova Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta pod protektorátom pána prezidenta T. G. Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov oživotvorila sa Matica slovenská. 3. III. 1923 na valnom zhromaždení SNJ dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda, predostrel návrh o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej v Trnave, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa na Odbor Matice slovenskej“

PhDr. Adriena Horváthová

 

 

2018-03-05T15:51:41+00:005 marca 2018 |Trnavský kraj|
X