Beniakove Chynorany 2016


//Beniakove Chynorany 2016

Dňa 15.11.2016 sa v Košiciach na ulici Hviezdoslavovej č. 7 v budove miestneho úradu MČ – Košice Staré Mesto, kde v septembri 1917 nastúpil do jednoročného notárskeho „náukobehu“, ktorý úspešne absolvoval v máji 1918 Valentín Beniak, uskutočnilo krajské výberové kolo súťaže XXIII. Slovenského festivalu  poézie – Beniakove Chynorany Prešovského a Košického kraja.
Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácie výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorske talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich tvorivý rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách.
1.    kategória – recitátori od 14 do 16 rokov,
2.    kategória – recitátori od 17 do 19 rokov,
3.    kategória – recitátori od 20 rokov.
Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa má uskutočniť 2. – 4. 12. 2016 v Chynoranoch.

Členovia poroty boli v zložení Mgr. Krajčík, Tribecké osvetové stredisko v Topoľčanoch, pán Podoba, Tribecké osvetové stredisko v Topoľčanoch, Dr. Kováč, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Oceneným víťazom odovzdal diplomy riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka spolu s organizátorkou podujatia Klárou Sadovou.
Organizátorom celého podujatia bolo Občianske združenie Beniakove Chynorany, ZUŠ Bernoláková 26 v Košiciach, MÚ MČ Košice Staré Mesto, MO MS Košice Dargovských hrdinov a Dom Matice slovenskej v Košiciach.

Michal Matečka
riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-11-24T16:47:25+00:0024 novembra 2016 |Košický kraj|
X