ČINNOSŤ MO MS V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI ZA ROK 2018


//ČINNOSŤ MO MS V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI ZA ROK 2018

Miestny odbor Matice slovenskej, nositeľ Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves

MO MS pracoval v roku 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 100. výročia ČSR aj 100. výročia Deklarácie slovenského národa v Martine aj 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves. Uskutočnil svoje autorské projekty, spolupracoval v projektoch DMS v Spišskej Novej Vsi a zúčastnil sa na aktivitách uskutočnených v iných MO MS, taktiež na krajských i matičných podujatiach či celospoločenských.
Naše autorské projekty: 9 rokov uskutočňujeme Stretnutia so slovenskými básnikmi a ich tvorbou. V tomto roku to boli: K. Bendová, J. Milov, V. Turčány, F. Kráľ, E. Holbová, G. Zvonický, K. Bezek, I. Mojík. V tejto oblasti spolupracujeme so Spišskou knižnicou, DS Hviezdoslav aj so študentmi Gymnázia, Školská ulica, Strojnícka a Hotelová akadémia. Dva roky predstavujeme osobnosti Slovenska, Spiša, MS i významné udalosti. Kládli sme venček k pamätnej doske Ladislava Stančeka, spomínali sme na M. R. Štefánika. Mgr. R. Wencelová videoprezentáciou predstavila život a dielo nositeľa Nobelovej ceny za literatúru J. Seiferta a jeho básne recitovali členovia DS Hviezdoslav (Ing. P. Konig, B. Tauberová aj M. Mašlárová a M. Findurová). Barok a renesanciu charakterizovali vo svojich videoprezentáciách študenti Hotelovej akadémie. Pracovníčka STM D. Rosová predstavila barok na Spiši a členovia DS Hviezdoslav (Ing. P. Konig, Mgr. N. Hrabuvčinová, L. Frankovič a B. Tauberová) recitovali básne slovenských barokových básnikov. Pri spomienke 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste sme uskutočnili: V 12. ročníku súťaže Naše mesto (spolupracovali sme so Školským úradom, odborom školstva mládeže a športu). Uskutočnili sme pre SŠ aj stretnutia s historikom Múzea Spiša Mgr. M. Furmaníkom, PhD., ktorý prednášal na tému k 100. výročiu ČSR . Zúčastnili sme sa na autogramiáde jeho knihy Spiš a vznik Československej republiky. Odovzdal ocenenia na súťaži Naše mesto 21 víťazom v troch kategóriách, základné školy I. (6 škôl – 18 súťažiacich), II. stupeň (6 škôl – 18 súťažiacich) a stredné školy (7 škôl – 21 súťažiacich). Hodnotila ich porota v zložení: Mgr. E. Rakytová, Mgr. R. Wencelová a Ing. E. Kalafutová. Odhalili sme pamätnú tabuľu na dome, kde žil profesor, prírodovedec, organizátor turistiky v Slovenskom raji Vojtech (Béla) Hajts, a tam založil aj súkromné observatórium (1904) a pozoroval Halleyho kométu (1910). Matica slovenská udelila mestu za podporu matičnej činnosti Cenu predsedu MS. V projekte MS v materských školách Mgr. J. Prochotská predstavila tvorbu P. Dobšinského (Komenského a Tomášikova ulica). V spolupráci s Domom MS sme uskutočnili 25. ročník Šalianskeho Maťka, pripomenuli sme si 79. výročie Malej vojny. Zúčastnili sme sa na oslavách: Deň Ľ. Štúra v Levoči, oslavy 100. výročia ČSR v Košiciach. Navštívili sme Národný cintorín v Martine a nakúpili sme knihy z Vydavateľstva MS v hodnote viac ako 100 eur. Uskutočnili sme dve stretnutia autorov, pripravovanej monografie k 100. výročiu MO MS, autorky PhDr. R. Kormošovej, PhD. Našu prácu sme propagovali mesačne v mestských i regionálnych médiách aj v Slovenských národných novinách či na portáli MS. Mesto nám na naše podujatia prispelo zo svojej dotácie sumou 250 eur. Materiálnu aj finančnú podporu sme dostávali od Domu MS a jej riaditeľa Mgr. R. Zachera, PhD., a M. Spáčovej. Naše poďakovanie patrí aj Ing. E. Kalafutovej, Mgr. E. Rakytovej a Mgr. R. Wencelovej za pomoc pri realizovaní našich aktivít.

 

Mgr. Jolana Prochotská,
predsedníčka MO MS

2019-01-31T12:11:34+00:0031 januára 2019 |Košický kraj|
X