Cyrilo-metodské matičné slávnosti v Košiciach už 20 rokov pri pamätníku Š. Moysesa


//Cyrilo-metodské matičné slávnosti v Košiciach už 20 rokov pri pamätníku Š. Moysesa

Košice 5. 7. 2018

Už tradične 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, sa košickí matičiari stretávajú pri pamätníku biskupa Štefana Moysesa, v parku pri budove Gymnázia na Šrobárovej ulici, kde si pripomínajú sviatok našich vierozvestcov a patrónov Európy. Tohto roku to bolo pri príležitosti 1 155. výročia príchodu solúnskych bratov k našim predkom. V tejto súvislosti si košickí matičiari pripomenuli skutočnosť, že práve pred 20 rokmi sa po prvýkrát stretli na tomto mieste. Najmä pričinením členov Miestneho odboru Matice slovenskej Košice bol postavený tento pamätník prvému predsedovi Matice slovenskej v meste. Pamätník je majetkom MO MS Košice, za pozemok pod ním platia košickí matičiari prenájom.
Program slávnostného zhromaždenia, za prítomnosti vyše dvoch desiatok účastníkov, pri pamätníku moderoval Michal Matečka, predseda MO MS Košice. Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. S pozdravnou básňou vystúpila Mgr. Eva Zummerová. Hlavným rečníkom podujatia bol doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. (v oslovení aj otec Michal), predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, gréckokatolícky teológ, pôsobiaci v Košiciach, ktorý vyzdvihol činnosť solúnskych bratov. Z tejto témy rečník premostil na súčasné reálne problémy dnešnej spoločnosti. Pripomeňme, že otec Michal bol najčastejším rečníkom na tomto matičnom podujatí v rámci kresťanskej ekumény, keď sa ako rečníci striedajú duchovní jednotlivých kresťanských cirkví v Košiciach. Tohto roku to bolo už 6. vystúpenie otca Michala. Program spestrila svojím vystúpením aj spevácka skupina Košické matičiarky, kolektívny člen Miestneho odboru Matice slovenskej Košice. Na záver podujatia zaznela pri pamätníku matičná hymna Sláva šľachetným, známejšia skôr pod úvodnými slovami Kto za pravdu horí …
Milé prekvapenie pripravil prítomným hlavný organizátor podujatia, matičiar Michal Matečka, predseda MO MS Košice, a zároveň riaditeľ Domu MS v Košiciach a člen Výboru Matice slovenskej. Všetkých účastníkov pozval na slávnostné podvečerné agapé. Takéto vydarené matičné podujatia môžu byť vzpruhou v ďalšej matičnej činnosti a výbornou propagáciou matičnej myšlienky najmä v takom meste, ako sú Košice.

Podujatie bolo organizované s finančnou podporou Matice slovenskej.

text aj foto: Anton Meteňko, MO MS Košice

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

 

2018-07-17T19:09:51+00:0016 júla 2018 |Košický kraj|
X