Cyrilometodské dedičstvo Slovákov pre žiakov základných škôl


/, Trenčiansky kraj/Cyrilometodské dedičstvo Slovákov pre žiakov základných škôl

Bánovce nad Bebravou, 21. 11. 2016

Miestny odbor Matice slovenskej Bánovce nad Bebravou pripravil pre Základné školy z Hlaholskej akadémie Domu Matice slovenskej Bratislava v pondelok 21.11.2016 výukové pásmo „Cyrilometodské dedičstvo Slovákov“. Dvojhodinové vzdelávanie bolo určené žiakom 7.ročníkov formou prednášky spojenej s tvorivými dielňami a nadväzovalo na preberané učivo. Deti si okrem upevnenia a rozšírenia vedomostí o nové poznatky z výskumov v podaní pani lektoky Mgr. Šubjakovej a Rujerovej mohli napísať svoje meno v hlaholike i husím, kačacím perom, či jednotlivé písmená i vymodelovať.
V prednáške bola stručne zhrnutá Cyrilo-metodská tradícia ako najvýznamnejšia slovenská tradícia, ktorá zaujíma ústredné miesto v celých našich dejinách. Preto je včlenená aj do preambuly ústavy Slovenskej republiky, ako základná dejinná udalosť Slovákov. Vďaka činnosti byzantskej misie u Slovenov-Slovákov došlo v 9. storočí k vytvoreniu vlastného slovenského písma, neskôr nazvaného hlaholika, a tým boli položené základy celej slovenskej kultúry. Bolo založené školstvo od základného, až po školu na najvyššej vtedajšej úrovni – akadémiu, a to v živom národnom jazyku, čo bolo na tú dobu ojedinelé. Staroslovenčina bola povýšená na liturgický jazyk, ktorý sa stal i prvým spisovným jazykom Slovákov. V ňom vznikali prvotiny slovenskej duchovnej i literárnej tvorby, zákonodarstva a bol i jazykom štátnej diplomacie.
Bez apoštolského, učiteľského, zákonodarného i diplomatického diela Cyrila a Metoda, kráľa Rastislava, prvého slovenského biskupa Gorazda, Klimenta a ďalších nebolo by možné hovoriť o kultúrnej a politickej nezávislosti, ani o štátnej zvrchovanosti Slovákov.
Chceme vyjadriť naše úprimné poďakovanie za prípravu a priebeh i povereným učiteľkám. V Základnej škole Gorazdova pani učiteľke Mgr. Viere Švecovej, v Základnej škole Komenského pani učiteľke PaedDr. Oľge Vlčkovej a v Základnej škole Školská pani učiteľke Mgr. Anne Sekáčovej.

Miloš Zaťko
predseda MO MS Bánovce nad Bebravou

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2016-12-01T16:41:03+00:0029 novembra 2016 |Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj|
X