Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera kultúrnym podujatím a otvorila tretiu výstavu Galérie Matice


//Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera kultúrnym podujatím a otvorila tretiu výstavu Galérie Matice

Jozef Kroner, národný umelec, nositeľ Pribinovho kríža I. triedy In memoriam, 12. najväčší Slovák a slovenský herec 20. storočia podľa Ankety 2000, sa narodil pred 100 rokmi v staničnom domčeku, presne 20. marca v Staškove do železničiarsko-divadelníckej rodiny. Jozef Kroner nemal herecké vzdelania a aj napriek tomu, ide o jedného z najväčších slovenských hercov, ktorý sa zapísal nielen do československého, slovanského, európskeho, ale aj svetového kontextu nakoľko práve film Obchod na korze získal Oscara ako najlepší cudzojazyčný film a taktiež získal taliansku cenu Donatelov David. Z kulturologického pohľadu je teda Jozef Kroner jednoznačne zásadnou osobnosťou slovenského hereckého umenia, čo dokazujú excelentné výkony v notoricky známych filmoch a seriáloch Sváko Ragan, Slovácko sa nesúdi, Tisícročná včela, Soľ nad zlato, Popolvár, Dedičství či literárnych klasikách Živý bič, Kubo a Rysavá jalovica. Mal rád rybolov a hubárčenie. K jeho nesmrteľným rolám patria postavy Matúša Pagáča, Tóna Brtku, Mišo, Samuel Ragan či Martin Pichanda. K hercom z rodiny Kronerovcov patria aj jeho bratia Ľudovít, Ján, dcéra Zuzana či synovec Ján. 

25. marca 2024 sa konala zatiaľ jedna z najväčších akcií Domu Matice slovenskej v Bratislave s prítomnosťou zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Ľubica Stražayová, Mária Šoltýsová), poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Plevíkovej a Adama Lučanského, europoslankyne Kataríny Neveďalovej, vedenia Matice slovenskej (správca Maroš Smolec, podpredseda Marek Nemec, tajomník Peter Schvantner), predsedu SZBP Viliama Longauera, tajomníčky Živeny Radky Semancovej a významných hostí ako veľký umelec Jozef Šimonovič a profesor kulturológie Jozef Leikert, ktorí sa osobne poznali s Jozefom Kronerom. Jozef Šimonovič zaspomínal na generáciu kvalitných hercov a svojho kolegu Jozefa Kronera a vyzdvihol jeho skromnú a dobrú povahu (na jeho počesť zarecitoval báseň Mikuláša Kováča). Profesor Jozef Leikert pripomenul svoje osobné rozhovory a stretnutia s Jozefom Kronerom, ktorých výsledkom je kniha Osud tak chcel. Pútavým rozprávaním priblížil osobnosť, život a dielo Jozefa Kronera. Podujatia sa zúčastnili aj speváčka Monika Stanislavová, ex-poslankyňa a športovkyňa Romana Tabak a množstvo ďalších osobností z literárneho (Tatiana Jaglová, Jozef Leikert a i.) a výtvarného života (Stanislav Harangozó, Martina Kvašňovská, Brigita Lehoťanová, Mária Štrompach, Jana Koštiaľová, Marta Chabadová, Mária Molčanová a mnohí ďalší). Podujatie vzniklo na základe spolupráce Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov (Lukáš Perný) a Výtvarného odboru Matice slovenskej/Klubu výtvarníkov a výtvarných teoretikov pri SZPB (Ladislav Skrak).

Výstava „Dejiny, hodnoty a krásy Slovenska“, ktorá putovala až z ďalekého Štrasburgu cez Brusel až do Bratislavy pozostáva z reprezentatívneho výberu obrazov popredných slovenských umelcov (Fulla, Kulich, Palla, Polonský, Dubay, Medúz, Harangozó, Chabadová, Trizuljaková, Hložník, Nemčík, Gašpar, Brunovský), ale aj mladých talentov (Erceg, Kvašňovská, minister Ladislav Kamenický). Súčasťou výstavy sú aj busty národných osobností ako Štefánik, Štúr, Novomeský, Dubček a Gabčík. Jej odkaz, symbolizujúci holubice mieru, odkazuje na túto tak slovenskú, ako univerzálnu hodnotu. V tomto duchu vybral a zarecitoval Jozef Šimonovič báseň Všetkým, čo vojnu chcú od Márie Rázusovej Martákovej. Následne sa prihovorili návštevníkom europoslankyňa Katarína Neveďalová, predseda SZPB Viliam Longauer, tajomníčka Živeny Radka Semancová a napokon predseda Výtvarného odboru MS Ladislav Skrak.

Podujatia sa zúčastnilo približne 60 ľudí, čo bolo aj nad rámec kapacitných možností improvizovanej Galérie inštalovanej v kancelárskych priestoroch Matice. Aj vysoká účasť, či zameranie na aktuálne témy, možnosť prezentácie súčasných moderných umelcov dokazuje, že Matica slovenská je potrebná a má čo povedať aj v 21. storočí.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

 

 

kompletný záznam z podujatia:

https://www.facebook.com/maticasvk/videos/439653511955581/?__cft__[0]=AZVQh-ohyrUdEhgqltfVqRrczFyCQz7PJg282EGwbRQHkrGht_JQbTjsLQjgaiIL_9c2AeBaoguQzCJ_Fe-Rrs2a41AMvf6m08EbQHZWSumYfoIQ3KMW_QKJWhKlLUJyDj8cnzHAhhLriLQvf_h6lTqQGu5zXn_HVC3egVlCosroYMvYR6AybyfIpglClDh_JG0&__tn__=%2CO%2CP-R

OHLASY Z PODUJATIA

Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera. In: TASR, https://www.teraz.sk/spravy/ms-si-uctila-pamiatku-j-kronera-a-otvor/784572-clanok.html

Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera a otvorila novú výstavu vo svojej galérii. In: The Epoch Times,

https://www.epochtimes.sk/matica-slovenska-si-uctila-pamiatku-jozefa-kronera-a-otvorila-novu-vystavu-vo-svojej-galerii_11234.html

MS SI UCTILA PAMIATKU J. KRONERA A OTVORILA NOVÚ VÝSTAVU VO SVOJEJ GALÉRII. In: Bleskovy, https://bleskovky.zoznam.sk/cl/1005001/2722469/Ms-si-uctila-pamiatku-j-kronera-a-otvorila-novu-vystavu-vo-svojej-galerii

MATICA SLOVENSKÁ SI UCTILA PAMIATKU JOZEF KRONERA KULTÚRNYM PODUJATÍM. In: Veci verejné, https://veci-verejne.sk/matica-slovenska-si-uctila-pamiatku-jozef-kronera-kulturnym-podujatim-a-otvorila-tretiu-vystavu-galerie-matice/

Bratislavská Matica bola preplnená milovníkmi filmov Jozefa Kronera a umenia. In: blog.pravda.sk, https://lucasperny.blog.pravda.sk/2024/03/26/bratislavska-matica-bola-preplnena-milovnikmi-filmov-jozefa-kronera-a-umenia/

Kronera si uctili ako sa patrí: Matica slovenská usporiadala kultúrne podujatie na počesť legendy. In: Ereport.sk, https://ereport.sk/kronera-si-uctili-ako-sa-patri-matica-slovenska-usporiadala-kulturne-podujatie-na-pocest-legendy/

Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera kultúrnym podujatím a otvorila tretiu výstavu galérie Matice. In: Hlavné správy.skhttps://www.hlavnespravy.sk/matica-slovenska-si-uctila-pamiatku-jozefa-kronera-kulturnym-podujatim-a-otvorila-tretiu-vystavu-galerie-matice/3447958

Umelecká štafeta mieru sa vrátila. In: Nové Slovo, https://noveslovo.eu/kultura/umelecka-stafeta-mieru-sa-vratila/

OHLASY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

FB MS

FB MS, živý vstup

Epoch Times

Katarína Roth Neveďalová

Veci verejné

Zuzana Plevíková

Ján Rohár

LP

Ilona Damborská, MO MS Kopčany

Adam Lučanský

Pozn.: Informácia o realizovanom podujatí bola zaslaná aj pre RTVS a bola odignorovaná. Reakciou však bol útok zo strany projektu Otvorená kultúra (podporujúci RTVS), ktorý toto podujatie, ktorého sa zúčastnil prvý profesor slovenskej kulturológie Jozef Leikert (ktorý osobne poznal J. Kronera a napísal knihu s jeho posledným rozhovorom) či významná osobnosť slovenskej kultúry Jozef Šimonovič (ktorý taktiež osobne poznal J. Kronera), označili za „amatérske“. A to aj napriek tomu, že podujatie bolo mimoriadne úspešné a kvalitné, čoho dôkazom sú aj vyššie uvedené ohlasy.

 

 

 

2024-04-02T14:43:11+00:0026 marca 2024 |Bratislavský kraj|
X