Deň matiek a VZ MO MS Nižná Slaná

thumbnail

Henckovce, Nižná Slaná, 14. 5. 2017

Každý deň mamička zlatá, vždy a vždycky znova, žiada sa mi povedať ti tie najkrajšie slová.
Jemné, nežné ako dúha a prekrásne ako kvietky, ale márne hľadám slová, neschopné sú všetky. Vyjadriť ,čo v srdci chovám ako ťa ja rada mám. Daj mi líčko, miesto slov ťa vrúcne pobozkám. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi. S láskou poďakovať za svoj život, za ich lásku, za všetky spoločné chvíle. Obec Henckovce a Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná ku Dňu matiek si pri tejto príležitosti pripravili krásny program, v ktorom účinkovali deti z materských a základných škôl,  členovia Miestneho odboru,  kolektívny člen Folklórna skupina Hrabina a hudobná skupiny Vidly s country muzikou. Odzneli nádherné básničky plné lásky, vrúcne slová ale aj prekrásne piesne. Po krátkej prestávke nasledovalo Valné zhromaždenie, ktoré bolo otvorené hymnou „Kto za pravdu horí“ a  úvodným príhovorom predsedníčky Ľudmily Petergáčovej. Začal samotný program rokovania. Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matica  slovenskej v Rožňave vyzdvihla činnosť MO MS, ktorý svojou aktívnou činnosťou patrí medzi najlepšie v okrese a pochválila spracovanú dokumentáciu a priebeh Valného zhromaždenia. Poďakovala všetkým členom za odvedenú prácu, odovzdala Ľudmile Petergáčovej Ďakovný list Domu Matice slovenskej v Rožňave za odvedenú prácu vo funkcii predsedníčky v dvoch volebných obdobiach. Hodnotilo sa, volilo sa a schvaľovalo sa. Novozvolenej predsedníčke  Mgr. Milene Kolesárovej a funkcionárom popriala veľa chuti do matičnej práce. Ing. Martin Gallík- zoznámil prítomných s činnosťou, výsledkami a najbližším programom Folklórnej speváckej skupiny HRABINA, ktorá zviditeľňuje MO a obce Nižnú Slanú, Henckovce a Kobeliarovo na tradičných folklórnych, kultúrnych a spoločenských akciách v okrese i mimo okres. Poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave výstavky a VZ a FSk za vystúpenie v programe Dňa matiek. Ján Stankovič – vo svojom vystúpení hovoril o tom ako nás Maďari označujú za  nacionalistov, a že Slováci existujú len od čias Ľudovíta Štúra. Vyzval prítomných, aby boli Slovákmi národovcami a doslova vyzval Bojujte!, lebo kto sa chová ako ovca, toho zožerú vlci. Viera Nemcová  – starostka obce Henckovce, poďakovala za pozvanie a za kultúrny program FSk Hrabina na Dni matiek a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia